Gebroken beloftes Gatz leiden tot verschraling cultuurlandschap

“Een mokerslag voor de sector”, zo ervaren Vlaams parlementslid Yamila Idrissi en sp.a-voorzitter John Crombez de desastreuse beslissingen over de cultuursubsidies van minister Gatz. “De minister zou enerzijds de behoeder van ons sterk kunstenlandschap moeten zijn en anderzijds moeten vechten binnen de Vlaamse regering om de nodige financiële middelen te krijgen. In geen van beide is hij geslaagd. Deze beslissing betekent een regelrechte verschraling van het landschap. De kunstensector wordt zo herleid tot een strikt rekenkundige oefening, waarin vernieuwing, maatschappelijk belang, diversiteit en evenwicht van geen tel meer zijn.”

“Ik heb altijd gezegd dat 2015 en 2016 moeilijke jaren zouden zijn, omdat ik tijdens een lopende erkenningsronde niet kan herverdelen. Maar ik herhaal, en dat is een belofte, dat er vanaf 2017 meer zuurstof komt voor kwetsbare projecten”, zo sprak de minister Gatz in 2015.

“Luister naar mijn woorden en kijk niet naar mijn daden”, dat lijkt wel het motto van deze minister. Want met deze beslissing zal het voor vele culturele instellingen alleen maar slechter worden. Opnieuw schaadt Gatz het vertrouwen van de sector.

Door de positieve draai die de minister aan zijn beslissing over de cultuursubsidies geeft, probeert hij “minder subsidies” voor “meer subsidies” te verkopen. Dit is op het randje van demagogische communicatie. Zo werd voor het Kaaitheater 2.145.000 euro geadviseerd, en krijgen ze uiteindelijk 1.892.400, terwijl de minister dit probeert te verkopen als een stijging van de middelen. NT Gent werd geadviseerd voor 3.030.000 en ze krijgen slechts 2.642.300. Tutti Fratelli werd 338.000 geadviseerd en krijgt 256.000.

De minister heeft beloofd dat er in 2017 een inhaaloperatie zou komen. Het is zelfs geen inhaaloperatie, het is een effectieve achteruitgang ten opzichte van 2010.  "De minister gaat niet alleen voorbij aan de adviezen van zijn eigen commissies, hij ontzegt de kunstensector haar absolute bestaansminimum. Dit verkopen als een verbetering getuigt van weinig respect voor al die cultuurmensen die dagdagelijks het beste van zichzelf geven,” aldus Idrissi. “Een besparing van 9,3% proberen te verkopen onder het mom van een solidariteitsbijdrage getuigt van cynisme.”

Om meer aanvragen te kunnen honoreren, heeft de minister de geadviseerde subsidiebedragen naar beneden afgetopt en zo slaat hij de sector kreupel, alvorens zij haar plannen kan uitvoeren. En zo krijgen we niet alleen een status quo, maar zelfs een verschraling van het landschap.

Noodzakelijke stedelijke initiatieven zoals Tristero in Brussel en Rataplan in Antwerpen krijgen nul op rekwest, en zijn gedoemd om te verdwijnen. De minister, behoeder van het kunstenlandschap, zorgt ervoor  dat het verschraalt.

“Dit illustreert een gebrek aan beleidskracht en, sterker nog, het druist rechtstreeks in tegen zijn beleidsnota en het Kunstendecreet”, aldus Idrissi: “Maatwerk zoals beloofd in het vernieuwde Kunstendecreet vervalt met dit systeem in het niets. Net zoals de beloofde ondersteuning van nieuw talent: opkomende en snel groeiende organisaties kunnen zonder een extra injectie immers niet de stap naar volwassenheid zetten”.

En zo zal de minister van cultuur de geschiedenis ingaan als de minister van gebroken beloftes en verschraling.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel