'Geef onderwijspersoneel een werkbare job'

Vlaamse Parlementsleden Caroline Gennez en Steve Vandenberghe manen minister Crevits aan om dringend werk te maken van de beloofde hervorming van de lerarenloopbaan, nu uit een rapport van de SERV nogmaals blijkt dat een groot deel van het onderwijspersoneel echt op zijn tandvlees zit. “Helaas is het geen verrassing dat slechts de helft van de leraren en directeurs zichzelf tot zijn pensioen ziet doorgaan”, zeggen Gennez en Vandenberghe. “Eerder bleek al dat het ziekteverzuim schrikbarende proporties aanneemt. Dat zijn allemaal signalen dat we het dringend over een andere boeg moeten gooien. De werkdruk wordt simpelweg te groot. Minister Crevits moet ingrijpen, want behalve het welzijn van ons onderwijzend personeel komen ook de schoolprestaties en het welbevinden van onze kinderen in het gedrang.”

 

 

Al vele jaren is de klacht dat scholen onvoldoende omkaderd zijn en op te weinig administratieve, beleids- en pedagogische ondersteuning kunnen rekenen. De besparingen van de huidige regering hebben dat alleen maar erger gemaakt. Dat zorgt voor een hoge werkdruk voor leraren en directeurs, niet zelden met ziekte en zelfs burn outs als gevolg. Dat komt de kwaliteit van ons onderwijs vanzelfsprekend niet ten goede.

Uit het jaarrapport ‘Ziekteverzuim Vlaams Onderwijspersoneel’ bleek eerder dit jaar al dat het ziekteverzuim bij leerkrachten is toegenomen van gemiddeld 14,89 dagen in 2014 naar gemiddeld 16,35 dagen in 2015. Dat is een toename met liefst 10 procent. Nog erger is het gesteld bij de directeurs in het basisonderwijs.  Daar is het ziekteverzuim toegenomen tot gemiddeld 18,18 dagen per jaar, of een toename van 23 procent. Meer dan de helft van de zieke directieleden kampt met psychosociale aandoeningen zoals depressie of burnout. Nu blijkt ook uit het rapport van de SERV dat de ‘werkbaarheid’ in ons onderwijs sterk achteruit gaat. Slechts de helft van het personeel in de scholen ziet zichzelf doorgaan tot zijn pensioen. 

Gennez en Vandenberghe vragen minister Crevits om dringend actie te ondernemen. Bij haar aantreden zei de minister dat ze een absolute prioriteit zou maken van het terugdringen van de regeldrift en administratieve rompslomp in ons onderwijs, wat cruciaal is om de werkdruk van het personeel te verlichten en onze leraren en directeurs dus een meer ontspannen job te geven. Meer nog, bij elke nieuwe besparingsronde argumenteerde Crevits dat de scholen uiteindelijk meer zouden kunnen doen met minder geld, omdat ze de administratieve taken zou weghalen bij de scholen. Met haar Operatie Tarra zou ze  de zogenaamde ‘planlast’ in het onderwijs aanpakken, maar concrete beslissingen zijn er nog niet genomen. Op het terrein is er niets veranderd, en de cijfers bewijzen dat het van kwaad naar erger gaat.

“Hoog tijd dat minister Crevits de daad bij het woord voegt en het onderwijspersoneel meer ademruimte geeft”, zeggen Gennez en Vandenberghe. “Alleen zo kunnen we het aantal ziektedagen en het grote personeelsverloop aanpakken. Uiteindelijk zullen niet alleen de leraren en de directies, maar vooral ook onze kinderen daar wel bij varen.”

Sp.a heeft vorig jaar zelf een ook een actieplan gelanceerd om de lerarenloopbaan meer ontspannen en aantrekkelijker te maken, onder meer door startende leerkrachten beter te begeleiden, directies beter te ondersteunen en oudere personeelsleden de kans te geven hun lesopdracht af te bouwen en hun ervaring door te geven aan jongere collega’s.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel