Geen rem op gezondheid van kinderen en jongeren

Spaart op termijn duurdere zorgkosten uit en neemt drempels weg voor wie omwille van financiële redenen niet naar de dokter kan of durft

 

Europees onderzoek toont aan dat 900.000 Belgen een bezoek aan de huisarts uitstellen omwille van financiële redenen. Eén op de vier kleuters in dit land raadpleegt nooit een arts. “Voor een welvarende regio als de onze is dat onaanvaardbaar”, zegt Kamerlid voor sp.a Karin Jiroflée. “Kinderen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarom werkte sp.a een voorstel uit om het remgeld voor - 18 jarigen te schrappen. Hierdoor wordt het bezoek aan de huisarts voor alle kinderen en jongeren kosteloos.”

 

Gezondheidsongelijkheid

De gezondheidsongelijkheid tussen hoger en lager opgeleiden is groot in ons land. Een hooggeschoolde man van 25 wordt gemiddeld 80 jaar oud. Een laaggeschoolde man leeft 7,5 jaar minder lang. Die ongelijkheid manifesteert zich al op jonge leeftijd. Kinderen en jongeren met een lagere sociale status scoren slechter als het op bewegings -en voedingsgewoonten aankomt, maar ook op vlak van mentaal bewustzijn. “Dat is onaanvaardbaar én daarenboven vermijdbaar”, zegt Jiroflée. ”Er zijn heel wat Europese landen waar een bezoek aan het huisarts gratis is.”

Toegankelijkheid van de zorg

België staat pas op de 20ste plaats van 31 onderzochte landen als het op financiële toegankelijkheid van de eerstelijnszorg aankomt. Hetzelfde onderzoek stelt vast dat 900.000 Belgen een bezoek aan de huisarts uitstellen omwille van financiële redenen. Uit onderzoek van de Onafhankelijke Mutualiteit blijkt dat 1 op 7 baby’s geen vaste huisarts heeft. Bij kwetsbare kinderen loopt dat op van 1 tot 5.

Ons voorstel: kosteloos naar de huisarts

sp.a wil de consultaties bij de vaste huisarts voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar kosteloos maken. In tegenstelling tot de apotheker of het ziekenhuis moeten patiënten bij de huisdokter vandaag het volledige bedrag voorschieten. “We willen al langer komaf maken met dat systeem waarbij je eerst voorschiet en nadien, bij het binnenbrengen van het briefje, het grootste deel terugkrijgt.”

“Maar voor kinderen en jongeren gaan we een stapje verder.  In ons wetsvoorstel betaalt de jongere helemaal niets”, zegt Jiroflée die wil inpikken op de gratis tandzorg die voor -18 jarigen vandaag al bestaat. “We schrappen ook het remgeld. Dat werkt drempelverlagend en helpt voorkomen dat zorgkosten op latere leeftijd de pan uit swingen.”

sp.a vindt dat kinderen en jongeren niet het slachtoffer mogen worden van onnodige financiële drempels. “Door hen vertrouwd te maken met de huisarts, versterken we onze gezondheidszorg. We zetten kinderen en jongeren aan om een vaste huisarts te kiezen die hun Globaal Medisch Dossier bijhoudt en door de jaren heen ook opvolgt”, zegt Jiroflée.

In april 2015 ondertekenden  22 vooraanstaande artsen, professoren en armoede-experten een opiniestuk waarin ze pleitten voor de afschaffing van het remgeld bij de huisarts. “Met ons voorstel voor kinderen en jongeren zetten we hierin een eerste stap”, zegt Jiroflée.

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, werkt het kosteloos consulteren van de arts overconsumptie niet in de hand. En ook de arts krijgt  gewoon zijn honorarium via de mutualiteit.  Op basis van de gegevens van de mutualiteiten schatten we de kostprijs voor het kosteloos maken van de eerstelijnszorg voor kinderen op maximaal 9 miljoen euro. “Dat zijn peanuts in vergelijking met de 900 mio euro die minister De Block  bespaarde op de gezondheidszorg. Bovendien zorgt het kosteloos maken van een bezoekje aan de huisarts dat duurdere behandelingen op (middel) lange termijn worden vermeden.”

sp.a voert actie

In de loop van volgende week voert  sp.a actie op verschillende plaatsen in Vlaanderen. We willen mensen duidelijk maken dat het nodig en best betaalbaar is om onze kinderen en jongeren kosteloos naar de huisarts te sturen.  

 

Meer info vind je via onderstaande link

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel