"Geen symbolen maar échte oplossingen"

“Verlenging aanhoudingstermijn moet opstap zijn naar versterking mensen en middelen op terrein”

sp.a-Kamerleden Meryame Kitir en Hans Bonte zijn tevreden dat er vandaag in overleg met de meerderheid eindelijk een oplossing is gevonden in het dossier van de verlenging van de aanhoudingstermijn naar 48 uur, zoals de sp.a-fractie al anderhalf jaar voorstelt. “Terreur en criminaliteit kennen geen grenzen, de aanpak daarvan wordt dus complexer. Het was nodig dat de aanhoudingstermijn uitgebreid werd, maar niet zoals de meerderheid het initieel wilde”, zegt Meryame Kitir. “We zijn blij dat we vanuit de oppositie échte oplossingen op het terrein mee kunnen steunen, in plaats van symbolen.”

 

Het uittekenen van een veiligheid is geen verhaal van links of van rechts, maar een verhaal van iedereen. “Er is al lang eensgezindheid onder experten en onderzoeksrechters om de aanhoudingstermijn voor terreur en criminele feiten te verlengen naar 48 uur, zodat onze politiemensen hun werk grondiger kunnen doen”, zegt Hans Bonte. “We zijn vandaag anderhalf jaar verder. Er is veel kostbare tijd verloren door profileringsdrang van sommigen, maar ik ben blij dat er eindelijk een oplossing is.”

 

“We steunen het voorstel om de aanhoudingstermijn uit te breiden omdat terreur en criminaliteit internationaler worden”, zegt Kitir. “Daders reizen over heel Europa en handelen vaak niet in hun eentje. Dat maakt dat de overheid en het gerecht afhankelijk zijn van (anderstalige) informatie uit andere landen. Ook de aanwezigheid van een advocaat en/of tolk bij elk verhoor is vaak noodzakelijk en zelfs wettelijk verplicht sinds de Salduz-wet. Dat zorgt voor extra druk op de schouders van onderzoekers omdat zij momenteel binnen de 24 uur moeten beslissen of ze de zaak bij de een onderzoeksrechter inleiden.  Daarom dat een uitbreiding naar 48 uur absoluut wenselijk is.”

 

“Het verlengen van de aanhoudingstermijn alleen zal onze samenleving niet veiliger maken”, gaat Bonte verder. “Onze politie- en veiligheidsdiensten zitten op hun tandvlees en schreeuwen al 2 jaar om extra manschappen en middelen. Helaas blijven de regeringsbeloften ter zake dode letter .  Er is daarenboven vandaag nog altijd geen akkoord met de gewesten en gemeenschappen om het preventiewerk af te stemmen, of om samen een plan van aanpak uit te werken om radicalisering in de gevangenissen tegen te gaan. Het zijn allemaal werven die al zo lang om concrete acties en maatregelen vragen. Maar vandaag werd toch eindelijk een belangrijke stap in de goede richting gezet”, zegt Bonte.

 

Meryame Kitir en Hans Bonte zijn dan ook tevreden dat een verlenging van de arrestatietermijn niet meer via de gewone wet kan gebeuren zoals vandaag het geval is: het recht op vrijheid is zo belangrijk dat het in de grondwet is verankerd en dat het dus enkel met een bijzondere meerderheid kan ingeperkt worden.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel