Geert Bourgeois keurt wapenlevering aan Saudi-Arabië goed

Sp.a begrijpt niet dat Vlaamse regering wapens uitvoert naar landen die terrorisme steunen

Minister-president Geert Bourgeois heeft deze zomer een vergunning toegekend voor de uitvoer van wapenonderdelen naar Saudi-Arabië, zo blijkt uit het recentste verslag over de Vlaamse wapenhandel. Vlaams parlementslid Tine Soens heeft daar ernstige bedenkingen bij. ‘Als we fors willen zijn in de strijd tegen het terrorisme en het extremisme, dan moeten we stoppen met militair materiaal uit te voeren naar landen die dat terrorisme en extremisme ondersteunen en verspreiden’, zegt Tine Soens. ‘Ik begrijp écht niet dat Geert Bourgeois dat niet inziet.’ Sp.a zal haar voorstel om een wapenembargo tegen landen als Saudi-Arabië mogelijk te maken, opnieuw indienen in het Vlaams parlement.

In het verslag over de wapeninvoer, -uitvoer en -doorvoer in de maanden juli en augustus, terug te vinden als bijlage bij dit persbericht, staat te lezen dat Bourgeois deze zomer een uitvoervergunning toekende voor de levering van wapens aan een handelaar in Saudi-Arabië. Het gaat officieel om 'niet-geviseerde toebehoren en speciaal ontworpen onderdelen voor geweren, karabijnen, revolvers, pistolen, machinepistolen en machinegeweren'. Concreet zou het gaan om vizieren voor vuurwapens. De vermelde bestemmeling is een handelaar, bij wie de wapens uiteindelijk terechtkomen is zelfs niet geweten. Vlaanderen heeft daar verder ook geen enkele controle over.

De vergunning is bijzonder vreemd, aangezien de minister-president ons eerder dit jaar nog geruststelde dat hij geen wapenleveringen aan Saudi-Arabië zou toelaten. Het was zijn argument tegen het wapenembargo dat sp.a in het Vlaams parlement voorstelde. Een embargo was niet nodig, zei Bourgeois, want hij zou ten opzichte van Saudi-Arabië ‘een kritische houding’ aannemen. In de media zei hij ook nog dat hij op dit moment geen nieuwe exportvergunningen voor Saudi-Arabië zou goedkeuren.

Voor sp.a is elke levering aan Saudi-Arabië van wapens, onderdelen daarvan of materiaal dat een militair gebruik heeft problematisch, om welk materieel het ook gaat. Het feit dat de goederen onder het wapenhandeldecreet vallen en een vergunning behoeven, bewijst op zich al dat het onmogelijk om onschuldig materieel kan gaan. Saudi-Arabië is een land met een dubieus regime en dat bij verschillende oorlogen in het Midden-Oosten is betrokken, mensenrechtenschendingen op zijn actief heeft, een extremistische versie van de islam verspreidt en zo een voedingsbodem creëert voor fundamentalisme en terrorisme én zelf terroristische organisaties ondersteunt. Elke steun daaraan is uit den boze. 

‘In eigen land beweert de N-VA dat het fors wil optreden tegen radicalisme en terrorisme, maar ondertussen voert Geert Bourgeois wel militaire goederen uit naar het land bij uitstek dat het extremisme en het terrorisme uitdraagt en ondersteunt’, zegt Soens. ‘Dat is ongehoord. Hoe kan je die mensen nog ernstig nemen?’

Soens zal minister-president Bourgeois in het parlement ondervragen om te weten te komen om welk materiaal het precies gaat en hoe hij de vergunning argumenteert. Ook zal sp.a nogmaals haar voorstel van decreet indienen om wapenembargo’s tegen landen als Saudi-Arabië mogelijk te maken.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel