Gennez blij dat minister Crevits positief is over uitbreiding Bednet

Sp.a vraagt uitbreiding voor zieke studenten in volwassenenonderwijs

Minister Crevits is bereid om de utibreiding van Bednet naar het volwassenenonderwijs te bekijken. Dat zei ze deze morgen in het Vlaams Parlement na een vraag van sp.a-onderwijsspecialiste Caroline Gennez (sp.a). "Het zou heel mooi zijn als ook mensen in het tweedekansonderwijs de lessen vanop afstand kunnen blijven volgen, bijvoorbeeld als ze ziek zijn of revalideren na een ongeval", zegt Gennez. "Ook zij hebben recht op ondersteuning." 

“Bednet is een prachtig initiatief dat zieke kinderen toelaat om de lessen in hun klas via internet te volgen, zodat ze niet te veel achterstand oplopen”, zegt Gennez. “Waarom maken we dat ook niet mogelijk in het volwassenenonderwijs? Er zijn immers steeds meer mensen die hun diploma middelbaar op iets latere leeftijd proberen te halen. Ook zij kunnen ziek worden, ook zij hebben recht op ondersteuning.” Bovendien gebeurt de subsidie van cursisten in het volwassenonderwijs op basis van aanwezigheid. Dit wil zeggen dat een Centrum voor VolwassenOnderwijs (CVO) de toelage voor een cursist die niet voldoende de lessen kan bijwonen, geschrapt ziet. Vandaag kunnen cursisten die voor een langere tijd out zijn dus alleen hopen op de goodwill van hun CVO om alsnog hun diploma te behalen. Als ze via het systeem van Bednet toch als aanwezig geregistreerd zouden zijn, blijft de subsidie behouden. Zo zal de cursist niet langer geschrapt kunnen worden en blijft de kans op het behalen van het certificaat gegarandeerd.

De minister wil zich voorlopig focussen op het leerplichtonderwijs, maar in het kader van de hervorming van het volwassenenonderwijs wil ze het voorstel voor de uitbreiding van Bednet verder bekijken en de mogelijkheden van  afstandsonderwijs verder benutten.

In 2007-2008 startte Bednet als proefproject om langdurig zieke kinderen via internet de lessen in hun klas te laten volgen. Op die manier lopen ze minder leerachterstand op en slagen ze er vaak in toch nog hun diploma te halen. Sinds september 2015 is Bednet een recht voor alle leerlingen uit het kleuter-, basis- en secundair onderwijs. In het schooljaar 2015-2016 deden in Vlaanderen 339 kinderen beroep op Bednet. De aanvragen stijgen. Bednet geraakt steeds beter geïntegreerd in het leerplichtonderwijs.

Ondertussen is er ook een toenemende interesse vanuit het volwassenonderwijs en het hoger onderwijs om in specifieke situaties gebruik te kunnen maken van het synchroon internetonderwijs, bijvoorbeeld om schoolverlaters zonder diploma ondanks ziekte toch te laten aanpikken in het volwassenonderwijs. “Steeds meer mensen die de school zonder diploma hebben verlaten, grijpen de tweede kans die het volwassenenonderwijs hen biedt”, zegt Gennez. In het schooljaar 2015-2016 volgden 9.373 studenten volwassenenonderwijs, en dat cijfer zit in stijgende lijn. “Meer dan de helft van de cursisten is trouwens jonger dan 25 jaar en verliet vrij recent vaak schoolmoe het leerplichtonderwijs zonder diploma. We mogen hen niet in de steek laten. Ook zij kunnen out raken tijdens hun studie van de tweede kans. En net dan hebben ze baat bij extra goede ondersteuning. Het is dus niet meer dan logisch dat we ook hen de kans geven om de lessen te blijven volgen.”

Vlaams parlementslid Caroline Gennez is tevreden dat de minister het belang van continuïteit tijdens de opleiding van het volwassenonderwijs erkent. “Hopelijk wordt Bednet  nu ook snel realiteit in het volwassenenonderwijs.”

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel