‘Gezondheidszorg mag er niet alleen zijn voor wie veel geld heeft’

‘Gezondheidszorg mag er niet alleen zijn voor wie veel geld heeft’

 

‘Iedereen heeft recht op betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, en niet alleen wie veel geld heeft. Toch blijkt vandaag nog maar eens dat mensen die arm zijn grotere gezondheidsrisico’s lopen omdat de drempels tot goede gezondheidszorg hoger zijn.’ Dat zegt sp.a-lijsttrekker Karin Jiroflée in een reactie op een grootschalige studie van de ziekenfondsen. ‘sp.a pleit in haar verkiezingsprogramma niet toevallig voor gratis huisartsbezoek en betere terugbetaling van tandzorg en psychologische zorg.’

Het sterfterisico van wie arm is, is in België liefst 22% hoger dan in de algemene populatie.  Dat blijkt uit een grootschalige studie van het intermutualistisch agentschap (IMA) - een samenwerkingsverband van de ziekenfondsen. Naar aanleiding van het symposium van de medische wereld, dat vandaag aan de VUB plaatsvindt, roept sp.a op om van die gezondheidskloof de absolute prioriteit te maken voor de volgende minister van Volksgezondheid.

Voor sp.a is zorgzekerheid een speerpunt in de campagne.  “Uit de studie van het IMA blijkt opnieuw dat er nog te véél financiële drempels zijn in onze gezondheidszorg”, stelt Jiroflée vast. sp.a wil met een ambitieus investeringskader de eerstelijnspsycholoog terugbetalen voor iedereen en ook de toegankelijkheid van tandzorg verbeteren. “Dat dat nodig is blijkt uit opnieuw uit de IMA studie.”, ziet Jiroflée.

Wie arm is gebruikt véél meer antidepressiva en antipsychotica.

Story image
Story image

 

Ook in de tandzorg zijn de verschillen groot. “Het is duidelijk dat de angst voor de factuur verder op de arme mensen weghoudt bij de tandarts”, zegt Jiroflée.  “Dat wie arm is véél minder vaak een orthodontische behandeling krijgt is niet verwonderlijk als je weet dat een beugel voor een kind makkelijk duizend euro kost aan de ouders”.  Ook de IMA cijfers bewijzen opnieuw dat de hoge kost van complexere tandzorg mensen weghoudt bij de tandarts.

Story image
Story image

 

In de plannen die sp.a liet doorrekenen door het Planbureau voorzien we op jaarbasis 250 miljoen voor de terugbetaling van de psycholoog en 500 miljoen voor het toegankelijker maken van tandzorg.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel