“Hervorming financiering ziekenhuizen start op verkeerde been”

 

In de Kamer werd vandaag het wetsontwerp ‘Laag Variabele Zorg’ van minister De Block gestemd. Het ontwerp is een eerste stap in het hertekenen van de financiering van de ziekenhuizen.  “De hervormingstrein is traag maar gestaag vertrokken en dat is toch al positief”, zegt Kamerlid Monica De Coninck. “Maar de minister is in een heel grote boog om enkele ‘olifanten in de kamer’ heen gestapt. Door het behouden van de ereloonsupplementen en de afdrachten van artsen aan de ziekenhuizen waar ze actief zijn, wordt het een hervorming van gemiste kansen”, vreest De Coninck.

 

Het wetsontwerp dat vanmiddag in de commissie Volksgezondheid werd besproken, voert een vaste vergoeding in voor een hele reeks ingrepen die relatief gestandaardiseerd verlopen. Denk maar aan een operatie van een gesprongen appendix of een nieuwe heup.  “Dat is een goede zaak”, vindt Monica De Coninck. “Zo ontneem je de ziekenhuizen de neiging om teveel en vaak onnodige onderzoeken uit te voeren. Maar doordat de minister enkele heilige huisjes heeft willen sparen, ondergraaft ze meteen de intentie van haar eigen wetsontwerp en komt ze niet tegemoet aan de meest urgente problemen in de huidige financiering”, betreurt De Coninck.

 

Het belangrijkste pijnpunt voor sp.a is het behoud van het systeem van de ereloonsupplementen. “Wat we al lang vreesden, bleek vanmiddag opnieuw meer dan duidelijk”, zegt De Coninck. “Minister De Block wil op geen enkele wijze raken aan de ereloonsupplementen voor artsen. Eerdere wetsvoorstellen van sp.a om de ereloonsupplementen af te schaffen werden nochtans telkens tegengehouden onder het mom van de aankomende ziekenhuishervorming.  Maar als een patiënt in de toekomst kiest voor een éénpersoonskamer, zullen artsen nog steeds een veelvoud kunnen aanrekenen voor een ingreep.”

 

De Coninck betreurt ook  dat de minister geen werk maakt van een échte omslag in de financiering van de ziekenhuizen.  De meeste ziekenhuizen staan vandaag in het rood. Om die tekorten aan te zuiveren beroepen ze zich op afdrachten van erelonen en supplementen.  “De Block had die structurele onderfinanciering moeten aanpakken en de honoraria van de artsen moeten uitzuiveren. Net die afdrachten zorgen vandaag voor spanningen en tegengestelde belangen tussen de ziekenhuizen en artsen. Die machtsverhouding hypothekeert een gezonde financiering van onze ziekenhuizen”, waarschuwt De Coninck.  

 

Voor sp.a is het dus too little too late. “De intenties bij minister De Block waren wellicht  goed, maar ze struikelt over het taboe dat bij artsen bestaat over de ereloonsupplementen en afdrachten”, zegt De Coninck.  “Zo dreigt de hele hervorming af te lopen op een sisser”, besluit Monica De Coninck.
 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel