Hervorming kinderbijslag: onvoldoende

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke is erg ontgoocheld dat de Vlaamse regering het zoveelste alarmsignaal over de nieuwe kinderbijslag koudweg naast zich neerlegt. "Minister Vandeurzen heeft altijd gezegd dat hij zou bijsturen als de nieuwe kinderbijslag de kinderarmoede niet significant zou toen dalen", zegt Vandenbroucke. "Maar ondanks de vele negatieve evaluaties zet de Vlaamse regering koppig door. De kinderbijslag zou hét instrument tegen kinderarmoede moeten zijn, maar de Vlaamse regering weigert om toekomstgerichte keuzes te maken."

De Vlaamse regering keurde vandaag de decretale vertaling goed van het akkoord dat ze vorig jaar bereikte over de nieuwe kinderbijslag. Na twee indexeringen te hebben overgeslagen, waardoor de gezinnen van vandaag gemiddeld al 90 euro per jaar per kind is afgepakt en de Vlaamse kinderen voortaan minder kindergeld krgen dan de Waalse en de Brusselse, zet de Vlaamse regering nu koppig door met een slechte hervorming van de kinderbijslag.

Alle adviesinstanties hebben het afgelopen jaar kritiek geuit op het voorgestelde systeem, in de eerste plaats omdat de kinderarmoede niet voldoende wordt aangepakt. "De regering houdt bij hoog en bij laag vol dat ze de kinderarmoede tegen 2020 gaat halveren" zegt Vlaams parlementslid Bart Van Malderen. "Als ze daarvoor de kinderbijslag niet inzet, hoe denkt ze dat dan wel te doen? De paar tientallen 1-euromaaltijden van minister Homans gaan het verschil niet maken."

Fractieleider Joris Vandenbroucke maant minister Vandeurzen aan zijn huiswerk opnieuw te maken. "De armoedetoets geeft deze hervorming een onvoldoende, maar de regering volhardt in de boosheid. De kinderbijslag moest dé trofee van CD&V in deze regering worden. Wél, dan zie ik maar één conclusie: Vandeurzen moet terug naar de tekentafel."

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel