"Het aantal leerlingen stijgt, de middelen onvoldoende"

"Het aantal leerlingen stijgt, de middelen onvoldoende"

 


Deze regering geeft geen structureel antwoord op de op problemen waar directie en leraren in ons onderwijs mee worstelen.

Heel wat leerkrachten leggen vandaag het werk neer, uit protest tegen de stijgende werkdruk en om meer investeringen te eisen. “De actiebereidheid is groot, heel terecht geeft het onderwijspersoneel vandaag het signaal dat het genoeg is geweest”, zegt Caroline Gennez.

Terwijl het aantal leerlingen is gestegen, zijn de middelen niet gevolgd. “Crevits is een minister van projectjes en quick wins, maar grondig de problemen aanpakken heeft ze niet gedaan”, zegt Caroline Gennez, die zetelt in de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement.

Het onderwijsbudget steeg onder de vorige Vlaamse regering – toen we met Pascal Smet zelf de minister van Onderwijs leverden – gemiddeld met 0,83 procent per jaar terwijl het leerlingenaantal met gemiddeld 0,5 procent per jaar toenam. Onder Crevits gaat het om gemiddeld 0,2 procent aan bijkomend budget en 0,7 procent meer leerlingen per jaar. Terwijl het budget per leerling steeg van 9.375 euro in 2009 tot 9.532 euro in 2014, is dat onder de huidige regering weer gezakt tot 9.327 in 2018.

“De cijfers bewijzen dat Crevits cruciale beslissingen op de lange baan schuift en de volgende regering met een investeringsachterstand opzadelt”, zegt Caroline Gennez. “Denk maar aan het plan-basisonderwijs. De wil in het parlement was en is er om partij- en legislatuuroverschrijdend aan een plan te werken, met zeer concrete maatregelen en budgetten. De minister stemde daar op onze vraag, eind 2017, ook mee in, maar heeft er intussen één langgerekte uitsteloperatie van gemaakt.”

Caroline Gennez noemt Crevits een minister van “projectjes en quick wins ”. “Om de aandacht af te leiden van alle besparingen die ze doorvoerde, wilde ze snel snel scoren door telkens met kleinere maatregelen naar buiten te komen. Maar eigenlijk gaf ze nooit een structureel antwoord op de problemen waar directie en leraren in ons onderwijs mee worstelen.”

Om een echt antwoord te bieden op de zorgen van leerkrachten en directies wil sp.a elk jaar 6.000 extra leerkrachten aanwerven, de aantrekkelijkheid van het beroep versterken door 4 jaar werkzekerheid te bieden aan startende leerkrachten en extra in te zetten op werkbaar werk voor meer ervaren leerkrachten. De verhoging van de pensioenleeftijd voor leerkrachten wil de sp.a ongedaan maken zodat leerkrachten na 42 jaar werken recht hebben op een sterk pensioen. Tenslotte stel sp.a ook voor om bijkomend te investeren in sterke directies en meer zorgondersteuning op school.


 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel