Het gat wordt stilaan een krater

 

De federale regering moet op zoek naar 4,2 miljard om het gat in de begroting te vullen. Dat tekort blijkt nu twee keer zo groot dan voorspeld.  ‘Het gat wordt stilaan een krater’, zeggen Meryame Kitir en Karin Temmerman (sp.a).  ‘De cijfers worden met de dag slechter. Deze regering let niet op de centen, doet haar werk niet en neemt een loopje met het geld van de mensen. Dit is niet meer ernstig.’

Deze zomer al werd duidelijk dat er een probleem was met de begroting. Meryame Kitir en Karin Temmerman kunnen niet begrijpen waarom deze regering de afgelopen maanden niets gedaan heeft om bij te sturen. ‘Vandaag kunnen we alleen maar vaststellen dat het gat nog groter is geworden. Dubbel zo groot zelfs. Door zoveel met zichzelf bezig te zijn, heeft de regering kostbare maanden verloren. Ondertussen hebben ze wel gigantische inspanningen aan de mensen gevraagd.’

Deze regering heeft de gezinnen extra belast door ze op te zadelen met een indexsprong en de facturen aanzienlijk te verhogen. Niet moeilijk dat de koopkracht daalt. En intussen deelt ze cadeaus uit aan de diamantsector, de multinationals en Electrabel.  ‘Wij zijn akkoord met een lastenverlaging en een taks shift’, zeggen Kitir en Temmerman, ‘maar financier die dan op een eerlijke manier. Wie gaat dit tekort nu weer betalen? Gaat de regering opnieuw de gezinnen aanspreken?’

Het ergste moet nog komen

De begroting ontspoort en dat ligt in belangrijke mate aan de fiscale inkomsten. ‘Voor de zoveelste keer stellen we vast dat minister van Financiën Van Overtveldt niet waarmaakt waar hij zich toe geëngageerd heeft.  Het tekort aan fiscale inkomsten loopt intussen steeds verder op’, zeggen Kitir en Temmerman.

‘Bovendien zoekt de minister van Financiën telkens weer een externe oorzaak voor de tegenvallende ontvangsten. Hij en zijn partij zien de oplossing in besparen op de sociale zekerheid. Ze viseren langdurig zieken en minimaliseren het echte tekort in de ontvangsten keer op keer.’

De dramatische situatie van de fiscale ontvangsten vandaag is helaas nog maar een voorbode van wat ons de komende maanden en jaren te wachten staat. Zo is de taks shift van 2015 nog niet volledig gefinancierd. En zal het zwaartepunt van die onderfinanciering pas in 2017 vallen. Een onderfinanciering van 6,6 miljard, zo berekende de Nationale Bank.

‘Meer dan tijd voor deze regering om zich nu eens echt te buigen over een meerwaardebelasting’, besluiten Kitir en Temmerman.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel