Verdeeldheid verbindt deze regering. Terwijl mensen snakken naar een eerlijk evenwicht.

 

De regering bereikte vannacht een akkoord over de begroting. Meryame Kitir fractieleider voor sp.a is erg ontgoocheld. “De cinema van de voorbije week heeft hoegenaamd niets opgeleverd.  In een vingerknip wordt beslist om 1 miljard in onze gezondheidszorg te besparen. Als het gaat over de bijdrage van de grote vermogens krijgen we één grote show zonder het minste resultaat. Echte hervormingen om ons land terug op de rails te krijgen, zijn duidelijk niet aan deze regering besteed.”

 

“Deze regering is wel heel creatief geweest om het geld opnieuw bij dezelfde mensen te halen. Het zijn andere maatregelen, maar de doelgroep is dezelfde. Het zijn opnieuw de zieken en gepensioneerden die het gelag betalen”, zegt Kitir. “We evolueren steeds meer naar een zorg met twee snelheden. Zij die voldoende middelen hebben, zullen zich de zorg kunnen veroorloven.  De anderen zullen broodnodige zorg meer en meer voor zich uitschuiven.”  

 

Ook de 38uren werkweek werd vannacht afgeschaft.  Werknemers kunnen voortaan tot 45 uren per week worden opgevorderd zonder betaald te worden voor die extra werkuren.  “Deze regering vraagt de werknemers meer flexibiliteit waardoor de combinatie werk-gezin nóg meer onder druk komt te staan”, zegt Kitir.

 

Deze regering beknibbelt ook verder op de pensioenen. In plaats van de vergrijzing op lange termijn aan te pakken, wordt bespaard op de pensioenen van brandweermannen, politieagenten en leerkrachten.  Zo zullen politie en brandweer meer dan zeven jaar extra moeten werken voor hetzelfde pensioen. ‘Deze regering laat iedereen langer werken, maar vergeet daarbij te zeggen op welke manier dat haalbaar is.”

 

“We snakken met z’n allen naar échte hervormingen die ons land terug op de rails zetten. Er is geen plan, deze regering biedt geen enkel perspectief.  Elk evenwicht ontbreekt. Ze hebben de gezinnen en alleenstaanden twee jaar lang gevraagd om in te leveren en vandaag doen ze met andere maatregelen precies hetzelfde”, zegt Kitir.  

 

“Nieuwe, eerlijke en eenvoudige regels die de druk op werkenden verlicht, armoede voorkomt en de gecreëerde rijkdom teruggeeft aan de mensen, leek ons nochtans niet teveel gevraagd”, besluit Meryame Kitir.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel