Hoe meer de minister zich misrekent, hoe meer de sociale zekerheid zal bloeden

 

Uit een nieuw rapport opgemaakt door de diensten van de RSZ blijkt dat de tekorten in de sociale zekerheid drie keer groter zijn dan aanvankelijk gedacht. Dat heeft niets te maken met meer uitgaven, maar vooral met een te hoge inschatting van de fiscale ontvangsten, die mee de sociale zekerheid financieren. De oorzaak van de tegenvallende ontvangsten ligt volgens Monica De Coninck (sp.a) bij een regering die systematisch en doelbewust de sociale zekerheid wil droogleggen.

 

Wat al tijdens de vorige begrotingsopmaak onder de radar gebeurde - 900 miljoen besparingen in de gezondheidszorg omdat de minister de ontvangsten verkeerd raamde - én besparen op de pensioenen - dreigt door het wetsontwerp dat nu voorligt in het parlement elk jaar opnieuw te gebeuren. “Dat is een zware inbreuk op ons sociaal model dat gedurende de laatste 70 jaar zorgvuldig is opgebouwd in overleg met de sociale partners”, zegt Monica De Coninck.

 

De regering wil dringend een wet goedkeuren die toelaat om eerst te besparen in de sociale zekerheid nog voor ze het evenwicht in de sociale zekerheid waarborgt.  Terwijl het probleem niet ligt bij de sociale zekerheid maar bij de constante overraming van de fiscale ontvangsten. “Deze regering organiseert de tekorten op de sociale zekerheid”, zegt Monica De Coninck.  “Het voorspelde tekort van de financiering van de taks shift van 6,5 miljard (NBB) samen met de nieuwe wet voor de herfinanciering van de sociale zekerheid zijn niet het gevolg van externe factoren. Neen, ze zijn een doelbewuste operatie van deze regering om de sociale zekerheid te ondergraven”, zegt Monica De Coninck.

 

Volgens Monica De Coninck is dit allemaal geen toeval. Ze vreest dat het de strategie van N-VA is die zich doorzet in de regering en in het parlement. Meer zelfs, dit betonneren in een wet is de expliciete instructie van de N-VA-partijvoorzitter. Al twee jaar op een rij roept Bart De Wever in zijn nieuwjaarsboodschap op om verder te besparen in de sociale zekerheid. “Omdat er geen andere keuze is.” Tegelijk herhaalt hij stelselmatig de daling van het overheidsbeslag als één van de successen van deze regering. Met andere woorden: de ontvangsten mogen niet sterker toenemen.

 

“Dit is schuldig verzuim van de regering”, zegt Monica De Coninck. “De regering zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen en de financiering en de huidige systemen van sociale bescherming fundamenteel herdenken, én aanpassen aan de noden en bezorgdheden van vandaag en morgen.”

 

En dat alles op een moment waarop internationale bedrijven zoals Solvay wereldwijd zelf een eigen sociale zekerheid creëren. Dit toont het economisch belang aan van een goed uitgebouwde sociale zekerheid in landen waar de overheid in gebreke blijft.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel