“Hospitalisatieverzekeringen zijn overbodig en duur”

 

De tarieven van de hospitalisatieverzekeringen zullen volgend jaar opnieuw fors stijgen. Monica De Coninck vindt dit volstrekt onaanvaardbaar. “Een hospitalisatieverzekering wordt vooral voor kwetsbare, oudere mensen met bescheiden pensioenen een zware uitgave die makkelijk kan oplopen tot meer dan een maand pensioen. Voor veel ouderen dus geen haalbare kaart.”  In 2015 wees De Coninck al op het feit dat er te veel geld bij de verzekeraars blijft plakken. “Dat is vandaag nog steeds het geval”, zegt De Coninck. “Van de premie gaat nog geen 70% naar de gezondheidszorg of naar de patiënt.”  

 

De Coninck wijst erop dat meer dan een derde van de betaalde premies blijft hangen bij de verzekeraars en hun aandeelhouders, en dat terwijl de administratiekost van de verplichte verzekering nog geen 3% bedraagt. De Coninck becijfert dat het overbodige systeem van hospitalisatieverzekeringen de samenleving op die manier minstens 350 miljoen euro per jaar kost.

 

“In plaats van de premies op te trekken, zoals vandaag wordt aangekondigd, moeten ze eerder overbodig worden”, vindt De Coninck.  sp.a pleit al langer om in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering de ereloonsupplementen af te schaffen.  Daarnaast richten de private verzekeringen zich steeds meer op tandzorg.  “Ook hier zouden we beter via de verplichte verzekering in investeren”, zegt De Coninck.

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel