Hostekint: 'Homans moet wanpraktijken immosector aanpakken'

Vlaams parlementslid Michèle Hostekint eist dat minister van Wonen Homans snel maatregelen neemt om de onaanvaardbare praktijken van immokantoren onmogelijk te maken. Die vragen steeds vaker een voorschot van enkele honderden euro’s, nog voor ze de kandidaat-huurder in contact brengen met de verhuurder. “Huren wordt op die manier nog onbetaalbaarder dan het vandaag al is”, zegt Hostekint. “Wie een woning zoekt, gaat meestal meerdere huizen of appartementen bekijken alvorens een contract te tekenen. Als je dan aan elke makelaar enkele honderden euro’s moet betalen, wordt het voor veel mensen simpelweg onmogelijk. Homans moet, desnoods in overleg met haar federale collega die bevoegd is voor consumentenzaken, snel optreden en deze wanpraktijken aan banden leggen. Zeker omdat er verhalen de ronde doen dat mensen hun voorschot niet altijd terugkrijgen.”

Hostekint kaartte deze problematiek onlangs nog aan in de commissie Wonen van het Vlaams parlement. Minister Homans minimaliseerde de kwestie toen, maar beloofde wel om na te gaan of er zich wanpraktijken voordoen en desgevallend te zullen optreden. “Vandaag blijkt eens te meer dat er zich wel degelijk problemen stellen”, zegt Hostekint. “Waar is de minister? Hoe gaat ze deze onaanvaardbare toestanden aan banden leggen? Als ze niets doet, maakt ze huren voor veel mensen onbetaalbaar, zeker nadat ze eerder ook al de huurwaarborg verhoogde van twee naar drie maanden.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel