'Huurwaarborg van 3 maand helpt werkelijk niemand'

Sp.a pleit voor centraal huurwaarborgfonds dat huurders én verhuurders zekerheid geeft

Vlaams parlementslid Michèle Hostekint steunt CD&V in zijn verzet tegen de plannen van minister Homans om de huurwaarborg op te trekken van twee naar drie maanden. "Als minister van Wonen zou Homans de belangen van huurders en verhuurders moeten verzoenen, als minister van Armoede zou ze mensen met een laag inkomen moeten helpen een degelijke woning te vinden", zegt Hostekint. "Helaas doet ze twee keer krek het omgekeerde: ze zet huurders en verhuurders tegen elkaar op en ze duwt huurders verder de armoede in." Sp.a pleit voor een centraal georganiseerd huurwaarborgfonds, dat huurders met een laag inkomen de mogelijkheid geeft de betaling van de waarborg te spreiden en tegelijk verhuurders zekerheid geeft.

Sinds de huurwaarborg tien jaar geleden van drie naar twee maanden werd teruggebracht, duikt het pleidooi om hem weer te verhogen met de regelmaat van de klok op. Sp.a heeft zich daar altijd tegen verzet. "Bovenop de eerste maand huur moeten huurders nu twee maanden waarborg betalen", zegt Hostekint. "Dat is al een stevig bedrag, ook bijvoorbeeld voor jongeren die pas afgestudeerd zijn en nog geen spaargeld hebben. Daar nog eens een smak bovenop doen, kan echt niet."

Sp.a pleit voor de oprichting van een centraal georganiseerd huurwaarborgfonds dat instaat voor de inning en de terugbetaling van huurwaarborgen. Mensen zonder spaargeld zouden de waarborg dan in schijven kunnen betalen, zodat ze meer ademruimte krijgen om de rekeningen te betalen. "Zo'n fonds helpt kandidaat-huurders die geen grote spaarboek hebben én geeft zekerheid aan de verhuurders", besluit Hostekint. "Zo is iedereen geholpen, en vermijden we dat mensen verder in de armoede worden geduwd. Dat is wat we van een minister van Wonen en Armoede verwachten."

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel