Incassobureaus hebben geen plaats op school

Incassobureaus hebben geen plaats op schoolVlaams parlementslid Caroline Gennez vraagt maatregelen om het onderwijs betaalbaar te maken, zodat scholen niet langer genoodzaakt zijn om incassobureaus in te schakelen. “Laten we incassobureaus in scholen verbieden”, zegt Gennez. “Met de juiste maatregelen hebben we ze ook niet nodig. De invoering van een maximumfactuur door sp.a in het secundair onderwijs in het Provinciaal Onderwijs in Antwerpen deed het aantal onbetaalde facturen op 1 jaar tijd met 25% dalen. Voer de maximumfactuur in heel Vlaanderen in en scholen zullen al snel geen incassobureaus meer moeten inschakelen.”

In 2016 namen 1400 scholen een incassobureau onder de arm. In 2012 waren dat er nog maar 600. De bewering van de Belgische Vereniging van Incassobureaus dat de meeste ouders gewoon hun factuur niet betalen uit slordigheid, strookt niet met het onderzoek van de vzw SOS Schulden op School. Liefst 95% is het gevolg van financiële moeilijkheden. Door de steeds stijgende facturen komt ook het onderwijs als basisrecht voor iedereen onder druk. Zeker wanneer scholen het uitreiken van rapporten koppelen aan onbetaalde facturen. Hoewel dit volstrekt onaanvaardbaar is en juridisch zelfs verboden, kwamen recent nog enkele schreinende verhalen naar boven. De minister moet dan ook dringend ingrijpen om de kostprijs van ons onderwijs te drukken, aldus Gennez.

Er bestaat een goed mechanisme dat in het basisonderwijs haar nut bewijst: de maximumfactuur. Scholen moeten de schoolfactuur onder een vast bedrag te houden en krijgen hiervoor extra middelen. In het basisonderwijs mag de schoolfactuur daardoor niet meer dan €85 euro bedragen, in het secundair loopt die in sommige opleidingen op tot €1500 of zelf €2000. De minister schermt met allerlei praktische argumenten maar het provinciaal onderwijs in Antwerpen bewijst nu reeds dat een maximumfactuur in het secundair kan worden ingevoerd. Het aantal onbetaalde schoolfacturen daalde er op één jaar tijd met 25%. Tijd voor de minister op dit voorbeeld verder te bouwen en zo de incassobureaus de scholen uit te jagen, besluit Caroline Gennez.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel