Info over teruggekeerde Syriëstrijders moet voortaan verplicht uitgewisseld worden tussen verschillende politiediensten

Het amendement van Hans Bonte over de verplichte informatiedoorstroming naar lokale politie in strijd tegen terreur is vanmiddag in de Kamer unaniem goedgekeurd.

“De Foreign Fighters-richtlijn (FTF) van 21 augustus 2015 is een goede richtlijn die duidelijk zegt wie wat moet doen, tot op het lokale niveau, tot in de wijken. Maar de afspraken werden tot vandaag niet nagekomen. Een van de grote struikelblokken blijft de informatiedeling tussen de federale en lokale politie. De regering legt vandaag een eerste wetsontwerp ter stemming neer uit de terreurcommissie”, zegt Hans Bonte.

Eén van die maatregelen is een voorstel rond de dynamische databank. Sp.a is tevreden dat de regering hier eindelijk werk van maakt. Hans Bonte diende een wijziging in op dit ontwerp die de informatiedoorstroming van de federale naar de lokale politie verplicht als het gaat over gerechtelijke onderzoeken naar Syriëstrijders. “Het amendement is net unaniem goedgekeurd. Dat is erg belangrijk in het naleven van de richtlijn die bepaalt hoe lokale politie moet omgaan met teruggekeerde Syriëstrijders. Ze moet ze op de voet opvolgen en van kortbij in de gaten houden.  Zo is dat bijvoorbeeld van belang om te weten met welke criminelen een teruggekeerde Syriëstrijder allemaal contact heeft.”

Het is erg uitzonderlijk dat de meerderheid zo een belangrijk voorstel van de oppositie aanvaardt  “Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het veiligheidsbeleid van de politie en van de bevolking in het algemeen”, zegt Hans Bonte.

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel