Jacht op spreeuwen: waar is minister van dierenwelzijn nu?

Sp.a steunt Vogelbescherming in verzet tegen vogelverdelging

Sp.a steunt Vogelbescherming Vlaanderen in haar strijd tegen de jacht op beschermde vogelsoorten, waarvoor minister Schauvliege onlangs het licht op groen heeft gezet. ‘Voor het eerst in meer dan een kwarteeuw zet Vlaanderen stappen achteruit in de bescherming van milieu, natuur en bedreigde diersoorten’, zegt Vlaams parlementslid Els Robeyns. ‘Na de bossen en de natuurgebieden verklaart minister Schauvliege nu spreeuwen, eksters, kauwen en gaaien vogelvrij. En minister Weyts, die zich zo graag opwerpt als grote dierenvriend, keurt die beslissing zonder morren mee goed.’

Vogelbescherming Vlaanderen kondigt vandaag aan dat ze naar de Raad van State stapt om de jacht op een aantal beschermde vogelsoorten aan te vechten. Onlangs besliste de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open Vld op voorstel van Joke Schauvliege om het verdelgen van onder meer de spreeuw, de kauw, de gaai en de ekster opnieuw  toe te laten, hoewel die soorten in Vlaanderen sinds jaar en dag beschermd zijn.

‘En daar is een reden voor’, zegt Els Robeyns. ‘Die soorten waren nog niet zo lang geleden bijna uitgestorven in Vlaanderen. Als we onze kinderen en kleinkinderen een leefbaar Vlaanderen willen nalaten, dan moeten we onze natuur in al haar diversiteit beschermen, en niet vernietigen.’

Het argument van minister Schauvliege is dat spreeuwen schadelijk zijn voor de fruitoogst. Ondertussen worden de fruitboeren door het non-beleid van de Vlaamse regering wel verplicht om grote delen van hun oogst te vernietigen. ‘Dat is niet alleen grotesk, het toont vooral zwart op wit aan dat het vooral de belangen van de jachtlobby zijn die hier tegen elke prijs moeten gediend worden. Dat verklaart ook waarom we minister Weyts in heel dit debat niet horen. Die werpt zich graag op als grote dierenvriend, maar als hij écht iets zou kunnen doen voor het dierenwelzijn blijft het stil. Mocht hij écht bekommerd zijn om dierenwelzijn, dan had hij de beslissing om de jacht op beschermde dieren opnieuw open te stellen, tegengehouden.’

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel