Jan Bertels: 'Fraude afkopen goedkoper dan eerlijk belasting betalen'

De fiscale regularisatie van minister Tommelein zorgt ervoor dat degenen die erfbelastingen hebben ontdoken, er in sommige gevallen goedkoper vanaf komen dan mensen die eerlijk hun belastingen hebben betaald. Dat blijkt uit een grondige analyse door sp.a-parlementslid Jan Bertels van de teksten die de regering vorige vrijdag heeft goedgekeurd. “Dit is totaal van de pot gerukt”, zegt Bertels. “Een fiscale regularisatie is sowieso al een cadeau voor valsspelers, maar dat zij ook nog eens  een korting krijgen tegenover iedereen die zijn belastingen wél eerlijk heeft betaald is nooit eerder vertoond, niet in België en niet in de rest van de wereld. Op het moment dat de veilige havens voor zwart geld één voor één worden opgedoekt en fraudeurs vanzelf in het vizier van de fiscus komen, zorgen Bart Tommelein en Geert Bourgeois voor een goedkope ontsnappingsroute. Opnieuw kiezen N-VA, CD&V en Open VLD de kant van de fraudeurs en laten ze eerlijke belastingbetalers in de kou staan.”

Wie geërfd heeft van zijn ouders betaalt normaal een belasting van 3 tot 27 procent, afhankelijk van het bedrag.  De Vlaamse regering voorziet nu een mogelijkheid tot regularisering voor wie die belasting in het verleden ontdoken heeft. Als de inbreuk niet verjaard is, dus binnen de vijf jaar nadat de aangifte had moeten gebeuren, geldt er een tarief van 35 procent. Als de inbreuk verjaard is, na vijf jaar, geldt een tarief van 37 procent. Meer dus dan wanneer men gewoon eerlijk zijn belastingen had betaald, maar nog altijd een stuk minder dan wanneer de fiscus de fraude zou ontdekken en men een boete zou moeten betalen.

Sp.a is principieel tégen zo’n regularisatie, omdat fraudeurs beloond worden terwijl het net zich wereldwijd sluit rond de veilige havens voor zwart geld en belastingontduikers vroeg of laat toch tegen de lamp zullen lopen. Maar nog erger wordt het wanneer fiscale zondaars er in zo’n regularisatieronde goedkoper vanaf komen dan de mensen die wel eerlijk hun belastingen hebben betaald. Dat is het geval voor iedereen die in het verleden geërfd heeft van andere mensen dan hun ouders. Zij betalen normaal een tarief van 45 tot 65 procent, afhankelijk van het bedrag. Voor aangiften die niet verjaard zijn, wordt het regularisatietarief 70 procent. Maar voor aangiften die ouder dan vijf jaar zijn, voert minister Tommelein een voordeeltarief in van 37 procent.

Een voorbeeld. Stel dat u van uw tante 100.000 euro erft, dan betaalt u daar normaal 47.500 euro belastingen op (45% op de schijf tot 75.000 euro, 55% op de schijf daarboven). Wie die belasting ontdoken heeft en nu, meer dan vijf jaar later, gebruik maakt van de het gunstregime van Tommelein, betaalt maar 37.000 euro.

“Dat is echt te gek voor woorden”, zegt Jan Bertels. “Je kan maar beter gefraudeerd hebben, dan kom je er het goedkoopst vanaf. Terwijl de federale begrotingscrisis draait rond ‘eerlijke belastingen’, voeren de N-VA, de CD&V en de Open Vld op Vlaams niveau een compleet oneerlijke fiscale regularisatie in. En opnieuw zijn het dezelfde gezinnen en kmo’s die de factuur betalen, want als iedereen eerlijk zijn belastingen zou betalen, zouden de belastingen voor iedereen naar beneden kunnen.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel