Jan Bertels: ‘Investeer in mantelzorgers én in betaalbaare rusthuizen’

Minister Jo Vandeurzen moet eindelijk werk maken van betaalbare rusthuizen én concrete initiatieven te nemen om de tienduizenden mensen te ondersteunen die voor oude of zieke familieleden zorgen. Dat zegt Vlaams parlementslid Jan Bertels in reactie op een studie van de socialistische Mutualiteiten, waaruit blijkt mantelzorgers nu al een cruciale rol spelen in onze ouderenzorg en we niet nog meer van hen kunnen verwachten zonder extra ondersteuning. ‘Besparen op ouderenzorg kan niet meer’, zegt Bertels. ‘Ook niet door meer zorg af te wentelen op vrienden of familie, zoals Vandeurzen voortdurend zegt. Integendeel: hij moet dringend investeren in die mantelzorgers én eindelijk werk maken van betaalbare rusthuizen.’

Voor vier senioren op de vijf volstaat het inkomen niet om de rusthuisfactuur te betalen. Een oplossing kan dan zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven en beroep te doen op professionele thuiszorg, eventueel in combinatie met mantelzorg door familie of vrienden. Uit de studie van de Socialistische Mutualiteit blijkt dat veel senioren dat wel degelijk graag willen, maar schroom hebben om hun kinderen te veel tot last te zijn. Tegelijk zien we dat mantelzorgers nu al instaan voor een aanzienlijk deel van de ouderenzorg.

“Het is een grote troef dat we in Vlaanderen zo veel mensen hebben die voor zieke of oudere familieleden zorgen”, zegt Bertels, “maar het geeft ook aan dat er limieten zijn. Zonder een betere ondersteuning van de mantelzorgers, bijvoorbeeld door de combinatie met een job draaglijker te maken, zit er nog weinig rek op wat haalbaar is. Daarom moet minister Vandeurzen dringend werk maken van concrete acties en voldoende geld om mantelzorgers écht te ondersteunen. Zijn mantelzorgplan is een mooie analyse van de problemen, maar bevat geen enkele concrete actie.”

Daarnaast herhaalt Jan Bertels zijn pleidooi om een maximumfactuur in te voeren voor rusthuizen, zodat de rusthuisfactuur nooit hoger is dan iemands inkomen. “Iedereen moet uitzicht hebben op een oude dag zonder financiËle zorgen”, zegt Bertels. “Hoog tijd dus om voor betaalbare rusthuizen te zorgen.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel