Jan Bertels: “Zoveelste alarmbel die afgaat in rusthuizen”

“Het is onthutsend dat 1 op de 10 personeelsleden in de rusthuizen onder druk wordt gezet om incidenten zoals een val of een fout bij het toedienen van medicatie te verzwijgen”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a). “De grote werkdruk en het tekort aan personeel in de ouderenzorg leiden tot onaanvaardbare situaties. Iedereen heeft recht op een comfortabele oude dag. Dit is niet de eerste alarmbel die afgaat: het is hoog tijd dat minister Vandeurzen zijn verantwoordelijkheid neemt en extra investeert in de ouderzorg. We gaan onze senioren toch niet aan hun lot overlaten?”

We weten al langer dat de werkdruk en de zorgzwaarte in de rusthuizen toeneemt. We weten dat het personeel onder een enorme druk staat en onvoldoende tijd heeft om goed voor de bewoners te zorgen. We weten dat de vergrijzing leidt tot 5.750 extra zorgbehoevende personen per jaar. Deze zoveelste noodkreet uit de sector kan niet zonder gevolg blijven. De factuur landt immers zowel bij de bewoners als bij het personeel, dat dag in dag uit het beste van zichzelf wil geven om zorg te dragen voor anderen.

Sp.a vraagt dat de Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid neemt en de toegenomen zorgbehoefte financieel opvangt. Cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid geven aan dat het aantal zwaar zorgbehoevende personen tussen 2009 en 2014 drastisch gestegen is in de woonzorgcentra, terwijl het aantal zelfredzame of licht zorgbehoevende bewoners gedaald is. De financiering is daar niet op afgestemd, waardoor de werkdruk stijgt en de kwaliteit in het gedrang komt. Iedere Vlaming heeft recht op goede en betaalbare zorg op zijn oude dag. Als overheid moeten we daar garant voor staan.

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel