Jeugdparket moet radicalisering bij jongeren eindelijk ernstig nemen

Burgemeester van Vilvoorde en Kamerlid Hans Bonte is verontrust door het stijgend aantal jongeren die door IS gerekruteerd worden om aanslagen te plegen. Niet voor het eerst roept Hans Bonte het jeugdparket op om de radicaliseringsproblematiek bij jongeren ernstig te nemen en meer maatregelen te nemen om jongeren hiertegen te beschermen. Hans Bonte vindt het niet kunnen dat dossiers uit Vilvoorde over geradicaliseerde minderjarigen al meer dan zes maanden vastzitten bij de diensten van de jeugdbescherming, terwijl de feiten waarbij deze minderjarigen betrokken zijn zich ondertussen blijven opstapelen. “Er moet dringend werk gemaakt worden van een betere en snellere aanpak door het jeugdparket”, zegt Bonte.

 

“Lokale dossiers liggen stil omdat de betrokken medewerkers van de jeugdbescherming zelf niet weten hoe ze ermee aan de slag moeten”, zegt Bonte.  “Er moet dan ook dringend werk gemaakt worden van een beter functionerend beleid op Vlaams en nationaal niveau om deze jongeren te beschermen. Daarnaast moet er bijkomend geïnvesteerd worden in de diensten die deze jongeren kunnen begeleiden.”

 

“Hoewel de radeloosheid op bovenlokaal niveau groot is, zijn we er in Vilvoorde de voorbije jaren in geslaagd om heel wat expertise op te bouwen ook als het gaat over de begeleiding van minderjarigen. Deze diensten moeten verder uitgebouwd worden”, vervolgt Hans Bonte.

 

Tot slot wijst Bonte erop dat de federale diensten zich moeten organiseren op basis van de recente ontwikkelingen.  In Vilvoorde zijn er sinds mei 2014 geen nieuwe mensen naar Syrië vertrokken. Stilaan zet deze tendens zich ook in de andere steden verder. Nochtans benaderen onze veiligheidsdiensten deze problematiek nog altijd vanuit de optiek van foreign fighters, terwijl het alsmaar duidelijker wordt dat vertrekkers naar Syrië en Irak niet langer ons grootste probleem zijn, maar wel die personen die radicaliseren en bereid zijn om hier in eigen land, in onze steden, aanslagen te plegen.

 

“Het wordt hoog tijd dat het registratiesysteem van deze problematiek door onze veiligheidsdiensten zich aanpast aan de realiteit op het terrein”, besluit Hans Bonte.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel