Jiroflée wil 420 miljoen terugvorderen van de big farma

Zondag 3 juni 2018 — Kamerlid Karin Jiroflée dient een amendement op de begroting in. De bedoeling is eenvoudig: we vorderen 420 mio terug van de farmasector voor het overschrijden van de budgettaire afspraken van de afgelopen 3 jaar en herinvesteren dat opnieuw in de gezondheidszorg:

 

  • 210 mio om meer dan 3000 extra verpleegkundigen te kunnen aanwerven

  • 210 mio om te kunnen voorzien in een echte terugbetaling van de psychotherapie.

 

In 2015 ondertekende minister van Volksgezondheid Maggie De Block het zogenaamde Toekomstpact met de farmaceutische sector.  Daarin werden een aantal afspraken gemaakt tussen de twee belangrijkste farmakoepels in ons land én de minister. Maar stellen we vast? Het toekomstpact van de minister kent maar één winnaar: de farmaceutische industrie zelf.

 

Sinds 2015 laat de minister de sector toe om voor verschillende miljoenen in het rood te gaan. Zo ging er de afgelopen 3 jaar 420 miljoen euro meer naar de farmasector dan afgesproken. De patiënt en zorgverstrekker betalen het gelag. sp.a dient daarom een amendement in op de begroting met de bedoeling de overschreden bedragen door de big farma terug te vorderen en te investeren in betaalbare gezondheidszorg voor iedereen.

420 miljoen euro verdwijnt uiteraard niet pijnloos. Integendeel, iemand moet die miljoenen ophoesten.  Helaas zijn dat de patiënt, de zorgverstrekkers en de ziekenhuizen geworden.

 

-          De patiënten werden de afgelopen jaren niet ontzien:

 

  • stijging van het remgeld van geneesmiddelen met 9% (antibiotica, neussprays, maagzuurremmers…)

  • patiënten met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten betalen voortaan meer voor de maximumfactuur hen bescherming biedt.

  • De automatische derdebetaler was door de vorige regering ook voorzien bij de tandarts. Deze toegankelijkheidsmaatregel werd door de huidige regering onmiddellijk geschrapt.

  • ...

 

-         Ook de zorgverstrekkers betaalden het gelag:

  • In 2018 moesten ze 30,8 miljoen euro besparen omwille van het farma-deficit.

  • Ze kregen in 2017 ook al de opdracht om een bijkomende 100 mio euro te besparen om de globale overschrijding door de farmasector te compenseren.

 

“Het is al langer duidelijk dat de druk op de Belgische verpleegkundigen hoog is”, zegt Jiroflée.  “Dit zorgt niet alleen voor een grote uitval, maar leidt ook tot fouten en tast dus de veiligheid en de kwaliteit van onze zorg aan.” Om het aantal verpleegkundigen per patiënt op te trekken tot het Europees gemiddelde zegt sp.a dat er 15.000 extra voltijdse krachten nodig zijn. “Een extra investering in personeel is nodig om de meest acute zorgnoden te lenigen. Met 210 miljoen euro kunnen de ziekenhuizen 3000 tot 3250 verpleegkundigen extra aanwerven.”

 

Daarnaast kondigde de minister aan dat dit jaar een start wordt gemaakt van de terugbetaling van psychotherapie. “We juichen dit initiatief toe, maar het bedrag dat de regering uittrekt voor de invoering ervan wordt door alle experts als volstrekt ontoereikend gezien. De minister voorziet 22, 5 miljoen euro. Dat zijn peanuts.  Door 210 miljoen euro toe te voegen aan de beperkte budgetten die ze voorziet, kan werk gemaakt worden van het creëren van een echte terugbetaling van psychotherapie”, besluit Jiroflée.