John Crombez: 'Let's take back control over Europe'

'Een halve eeuw economische eenmaking gaat nog altijd niet gepaard met sociale vooruitgang voor iedereen', zegt John Crombez naar aanleiding van de bijeenkomst in Parijs van de socialistische partijleiders. 'Die belofte heeft Europa niet ingelost. De uitslag van het Brexit-referendum bewijst dat. De tijd van aanmodderen is voorbij. De Europese Unie moet opnieuw aanknopen met haar belofte van weleer: behalve hoop en perspectief ook de nodige zekerheid en bescherming bieden.'

De Europese Socialisten (PES) nemen het voortouw voor verandering. Op donderdag 7 en vrijdag 8 juli kwamen de partijleiders in Parijs samen om afspraken te maken. Concrete afspraken die het sociale kompas van Europa weer scherp moeten stellen om mensen opnieuw welvaart, veiligheid en bescherming te bieden. Let’s take back control over Europe, is de boodschap.

1.     Vrij verkeer van personen binnen de EU moet samengaan met gelijk loon voor gelijk werk. De PES wil een snelle herziening van de detacheringsrichtlijn, waardoor arbeidsmigranten onder de prijs betaald worden en ondernemingen die het spel wél eerlijk spelen uit de markt worden geprijsd. Exit sociale dumping!

2.     Sociale investering en eerlijke fiscaliteit moeten even belangrijk worden als begrotingsregels. Alleen besparen is geen oplossing en biedt geen perspectief. De PES pleit voor de invoering van een Eurozone Budget om de besparingslogica van de Eurozone te doorbreken. Zo’n budget moet de druk op landen die in moeilijkheden komen - zoals Griekenland - verlichten en sociale drama’s vermijden.

3.     De hoge jeugdwerkloosheid in Europa is een schande. De EU moet werk maken van een Europees Jongerenplan - met een investeringsbudget van 21 miljard euro - dat ervoor zorgt dat elke jongere een opleiding volgt of klaargestoomd wordt voor een job.

4.     Een solidair asiel- en migratiebeleid met een bindend spreidingsplan is een absolute noodzaak. Alleen als elk land zijn verantwoordelijkheid neemt, wordt de migratiestroom beheersbaar en kan de EU mensen in nood toekomst bieden.

5.     De strijd tegen terrorisme kunnen de landen van de EU alleen winnen door intens en efficiënt samen te werken en informatie tussen verschillende diensten te delen. Daarnaast is een Europees Actieplan tegen de financiering van terrorisme cruciaal om de dodelijke geldstroom aan banden te leggen.


De mondialisering moet opnieuw werken voor iedereen. De EU moet alles in het werk stellen om de welvaart eerlijk(er) te verdelen. De strijd tegen belastingontwijking van de 1% en van multinationals is cruciaal. Een sociaal Europa begint bij een eerlijke fiscaliteit. Ook aan handelsverdragen geschreven op maat van de happy few en multinationals moet een einde komen.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel