Joke Schauvliege: minister van bos of minister van ontbossing?

Bosbeleid heeft dringend nood aan inhaaloperatie

Niet alleen bleven de middelen voor boscompensatie jarenlang ongebruikt, nu blijkt ook nog eens dat ze lang niet volstaan om genoeg nieuwe bossen aan te planten. ‘En het zijn deze keer geen groene jongens die dat beweren, het blijkt zwart op wit uit een studie van het Rekenhof’, zo reageert sp.a-volksvertegenwoordiger Bruno Tobback. ‘Hoeveel alarmbellen moeten er nog afgaan vooraleer minister Schauvliege eindelijk inziet dat er dringend nood is aan een doortastend bosbeleid? Of wil ze de geschiedenis ingaan als minister van ontbossing?’,

In Vlaanderen mag je geen bos kappen, tenzij je er zelf een nieuw aanplant of een bepaald bedrag betaalt aan het boscompensatiefonds. Vorig jaar ontstond er grote maatschappelijke verontwaardiging toen Wouter Deprez onthulde dat het geld van het boscompensatiefonds amper gebruikt werd om nieuwe bossen aan te kopen. Minister Schauvliege haalde de schouders op en deed de kritiek af als muggenzifterij van enkelingen.

Nu toont een studie van het Rekenhof aan dat de bijdragen die betaald moeten worden aan het boscompensatiefonds absoluut niet volstaan om genoeg nieuwe bossen aan te planten. Met de helft van het opgehaalde bedrag is maar één derde van de benodigde nieuwe bossen gerealiseerd. Voor Bruno Tobback bewijst dit eens te meer dat er van een bosbeleid die naam waardig geen sprake is in Vlaanderen. ‘Deze keer zijn het de nuchtere cijferaars van het Rekenhof die tot deze vaststelling komen’, zegt Tobback. ‘Schauvliege moet de signalen dringend ernstig beginnen te nemen, zo niet dreigt het schaarse groen in Vlaanderen helemaal te verdwijnen.’

Dat de minister de prijs voor boscompensatie nu zal optrekken van 1,98 euro per vierkante meter naar 2,62 euro per vierkante meter, noemt Tobback 'too little too late'. ‘Om te beginnen zal ook dat bedrag niet volstaan om de ontbossing te compenseren, en bovendien is het geen oplossing voor het tekort dat in het verleden is ontstaan. Schauvliege moet ervoor zorgen dat er budget is om alle gekapte bossen te compenseren. De voorstellen die de minister voorlegt zijn in het beste geval bewarende maatregelen en hoogstwaarschijnlijk volstaan ze zelfs daar niet voor. Uit dit rapport blijkt meer dan ooit dat wat het bosbeleid in Vlaanderen écht nodig heeft een serieuze inhaaloperatie is.’

De sp.a-fractie zal bij de begrotingscontrole in het Vlaams parlement een voorstel indienen om de financiële bijdrage voldoende op te trekken en op de begroting een compensatie te voorzien voor het bedrag dat in het verleden te weinig is geïnd. 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel