Kaaimantaks: regering neemt voorstellen sp.a over

 

De regering besliste een aantal achterpoorten van de kaaimantaks te dichten. Ze neemt daarbij twee voorstellen over die Peter Vanvelthoven eerder indiende in het parlement. Vanvelthoven reageert tevreden: “Dit toont aan dat we vanuit de oppositie niet alleen de vinger op de wonde leggen als we zeggen dat de achterpoorten voor de grootste vermogens dicht moeten. Het toont ook dat we concrete en constructieve voorstellen doen die door de regering worden overgenomen.”

 

Al anderhalf jaar kaart sp.a in het parlement de achterpoorten in de kaaimantaks aan. Inkomsten uit  constructies in belastingparadijzen moeten worden belast om belastingontwijking tegen te gaan. De minister van Financiën Van Overtveldt ontkende steeds opnieuw dat er een probleem was. sp.a reikte de minister ook steeds een oplossing aan om de gaten in de kaaimantaks te dichten. Zo diende Peter Vanvelthoven een wetsvoorstel in om de kaaimantaks aan te passen zodat dubbelstructuren niet meer zouden ontsnappen aan de kaaimantaks, en diende hij een wetsvoorstel in zodat ook uitkeringen van trusts belast zouden worden door de kaaimantaks.

 

In het kader van de begroting heeft de regering beslist de kaaimantaks aan te passen, onder meer met betrekking tot de problematiek van de dubbelstructuren en de uitkeringen van trusts. Daarmee erkent ze dat sp.a het bij het rechte eind had met de kritiek op de kaaimantaks, en neemt ze de voorstellen van sp.a over om te vermijden dat de kaaimantaks via tussenstructuren vermeden kan worden, evenals het voorstel om uitkeringen van trusts belastbaar te stellen.

 

Peter Vanvelthoven is tevreden dat enkele gaten in de kaaimantaks gedicht zullen worden en dat de regering daarbij zijn voorstellen overneemt. Hij benadrukt evenwel dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de verbeterde kaaimantaks de voorziene 510 miljoen euro per jaar zal opleveren.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel