Kafka in de eieren-crisis

 

“Het gebrek aan transparante communicatie van het FAVV en de overheid de laatste dagen maakt de verwarring voor de consument alleen maar groter. Dit kan zo niet verder”, stel sp.a parlementslid Annick Lambrecht, die samen met collega parlementslid Ann Vanheste de bevoegde minister woensdag zal ondervragen in de commissie.

 

“We leren niet bij. De communicatie van het Federaal Voedselagentschap blijft bijzonder stuntelig en boezemt weinig vertrouwen in”, zegt Annick Lambrecht. “De burger verwacht op dit moment transparante en vertrouwenwekkende communicatie, geen chaos. Niet alleen de consument, die niet meer weet of hij nu al dan niet besmette eieren in huis heeft, is de dupe. Ook de kippenbedrijven die niet met Fipronil in aanraking kwamen lijden onder deze kafkaiaanse chaos.”

“Dat het FAVV speelt met Europese richtcijfers om de risico's te minimaliseren, zoals prof. Tytgat stelde, is onbegrijpelijk. Indien zij de correcte Europese richtlijnen hanteren betekent dat voor een kind het eten van 2 besmette eieren risico's met zich meebrengt. Dat is geen te minimaliseren risico. Het FAVV moet hoogdringend communiceren in het belang van de consument in plaats van in het belang van het industriële megaproducenten”, aldus Annick Lambrecht.

“Bovendien wordt het steeds duidelijker dat de bevoegde ministers het dossier niet doortastend hebben opgevolgd. Nu uit Europese gegevens blijkt dat de stalen al werden afgenomen op 15 mei, kan men niet anders dan de vraag stellen waarom het zolang duurde er men tot actie overging, Europa op de hoogte bracht en de consument ten volle informeerde”, aldus Annick Lambrecht. “De volledige verantwoordelijkheid voor dit proces ligt bij de bevoegde minister van Landbouw en Volksgezondheid. Dat vicepremier Kris Peeters het nieuws via de krant moest vernemen, geeft aan dat er zelfs binnen de regering allerminst transparant werd gecommuniceerd.” 

“Ik verwacht morgen in de commissie een gedetailleerde tijdslijn met een duidelijke verklaring voor elke vertraging tussen het afnemen van de stalen en vandaag. Ik wil weten wie wat wist wanneer en waarom men bepaalde procedures, die we na de dioxinecrisis met z'n allen hebben afgesproken, niet heeft gevolgd”, besluit Lambrecht.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel