Karin Jiroflée pleit voor terugbetaling psychische zorg vanaf 1 september

Kamerlid Karin Jiroflée (sp.a) diende vanmiddag een amendement in op de programmawet om in de begroting al voor dit jaar meer middelen vrij te maken voor de terugbetaling van psychische zorg. ‘‘Nog nooit bleven zoveel mensen thuis met een burn-out, bore-out of depressie”, zegt Karin Jiroflée. “Ik kan niet begrijpen waarom deze regering niet meer inzet op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geestelijke gezondheidszorg.”

Minister van Volksgezonheid Maggie De Block belooft veel  in de toekomst, maar ze doet op dit moment precies het tegenovergestelde.  Bovenop de initiële besparingen op de budgetten voor gezondheidszorg, vraagt ze nu een bijkomende inspanning van 84 miljoen euro.  Karin Jiroflée is overtuigd dat die middelen beter niet bespaard worden en dat er metéén dit najaar al geïnvesteerd zou worden in de terugbetaling van psychische zorg.  “15% van de Belgen vertoont tekenen van een depressie. De kost voor absenteïsme en productieverlies loopt in ons land op tot 4% van het bbp. Investeren in mensen en in betaalbare zorg, is ook een investering in de toekomst van je samenleving.” 

“Minister De Block zou niet mogen beknibbelen op haar middelen. Ze moet haar  collega’s in de regering tegenspreken en de initieel voorziene middelen ter beschikking stellen van het RiZiv. Zo kan een terugbetaling uitgewerkt worden  aan de terugbetaling van geestelijke gezondheidzorg.  De minister veranderde zonet een wet inzake gezondheidsberoepen waardoor vanaf 1 september ook  psychologen en psychotherapeuten hun terechte plaats krijgen in de zogenaamde evidence based gezondheidszorg. 

Het is dan ook niet meer dan logisch dat ze ook ‘boter bij de vis’ voorziet zodat deze zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar wordt gemaakt.  Een voorstel tot methode werd hiervoor reeds uitgewerkt door het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en het RIZIV kan dit meteen in de terugbetaling zetten.  Meerdere studies tonen de zeer urgente nood aan terugbetaling van psychologische bijstand aan”, zegt Jiroflée, “dus waarop wacht de minister en waarom laat zij haar voorziene gezondheidsmiddelen in deze begrotingsronde afpakken. Terugbetaling van psychische zorgen is een regeringsbelofte, maar het ziet er naar uit dat dit maar werkelijkheid wordt tegen het einde van de legislatuur of… tegen Sint-Juttemis?”, besluit Jiroflée. 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel