Karin Jiroflée: “Voor evidence based medicine moet je niet bij dokter Moens zijn”

 

Karin Jiroflée is niet te spreken over het fake news dat de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten verspreidt over de wijkgezondheidscentra.  “Na studies van het Kenniscentrum, het Intermutualistisch Agentschap  en de audit door KPMG, vallen alle maskers af bij het artsensyndicaat”, zegt Jiroflée.  “Dat zij niet in staat zijn tot een objectief debat is een partner die de gezondheidszorg mee vormgeeft onwaardig”, vindt Jiroflée. “Het artsensyndicaat (BVAS)  stelt corporatistische belangen boven de gezondheid van de meest kwetsbare patiënten”, hekelt Jiroflée.

 

“Na de studie van het Kenniscentrum, de studie van het Intermutualistisch Agentschap en de audit door KPMG, zou je zo stilaan denken dat het debat over de wijkgezondheidscentra eindelijk objectief gevoerd kan worden”, zucht Jiroflée. Niet zo voor dokter Moens en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten.  

 

“Het eigen onderzoek van het artsensyndicaat  zou wijzen op een overfinanciering.  Maar die stelling kan je op basis van geen enkele wetenschappelijke studie hard maken.  Wel integendeel. Keer op keer wordt bewezen dat de wijkgezondheidscentra niet duurder zijn voor de ziekteverzekering, goedkoper voor de patiënten en op sommige aspecten van kwaliteit effectief beter scoren”, stelt Jiroflée vast.

 

“Wijkgezondheidscentra hebben een duidelijke meerwaarde in onze gezondheidszorg, naast andere systemen. Dat erkent intussen ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block”.  Karin Jiroflée roept het artsensyndicaat (BVAS) op zich verantwoordelijker op te stellen.  “Dagelijks werken zij mee aan het beheer van onze gezondheidszorg, dan mag je toch enig respect voor wetenschappelijke inzichten verwachten”.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel