Karin Temmerman vreest een nieuw rondje besparen bij de modale inkomens

 

De regering-Michel moet nog op zoek naar bijna 8 miljard euro, tenminste als ze haar belofte aan de kiezer niet wil breken en naar een begrotingsevenwicht wil in 2019. Voor volgend jaar zoekt ze nog 4,3 miljard. Kamerlid voor sp.a Karin Temmerman vreest een nieuw rondje besparen bij de modale inkomens. “Een eerlijke bijdrage van de grote vermogens is in de verste verte nog niet in zicht. Ik reken er op dat cd&v dit keer écht op tafel klopt.”

 

De eerste drie jaar van de regering-Michel is al bespaard in de gezondheidszorg, op de rug van zieken en gepensioneerden, en dat lukte met een vingerknip. De facturen op elektriciteit, water, suiker, tabak en alcohol werden verhoogd.  Op echte hervormingen voor ons land was het wachten en is het vandaag nog steeds wachten.  

 

Minister Van Overtveldt laat optekenen dat een meerwaardebelasting op aandelen er niet zou komen. “Wij rekenen er op dat cd&v dit keer écht op tafel klopt. Zo krijgt de middenklasse in dit land eindelijk waar ze recht op heeft: een eerlijke bijdrage van de grote vermogens in dit land.

 

In vergelijking met de buurlanden kent ons land relatief lage belastingen op kapitaal. Zo is België in vergelijking met de OESO-landen een van de weinige landen waar geen belasting wordt geheven op meerwaarden op aandelen. Daartegenover staat dat de belastingplichtige zwaar wordt belast op arbeid. Duitsland heeft een belasting op meerwaarden enkele jaren geleden ingevoerd, zonder dat het concurrentievermogen daaronder te lijden heeft gehad. Het argument dat een dergelijke belasting de investeerders zou wegjagen, houdt geen steek aangezien zo goed als alle OESO-landen dergelijke meerwaarden belasten. Zo past Duitsland een belastingtarief toe van 26,38 %, Frankrijk 38 %, Zweden 30% en de Verenigde Staten 28,7 %. “Waar wacht de cd&v nog op?”, besluit Karin Temmerman.


 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel