Kathleen Van Brempt en Karin Jiroflée willen dat België onkruidverdelgers met glyfosaat verbiedt

Elkaar tegensprekende WHO-adviezen vlak voor cruciale beslissing van EU-commissie moeten ons alert maken

Het Europees parlement stemde enkele weken terug een resolutie waarin aangedrongen werd om glyfosaat nog maximum 7 jaar in de landbouw te gebruiken. Een ‘Standing Committee’ met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de lidstaten bekijkt vandaag  of er alsnog een toelating voor de komende 9 jaar kan gegeven worden. Inmiddels legde sp.a in de Kamer een resolutie neer die de Belgische regering oproept tégen een licentieverlenging te stemmen. De resolutie stond deze week geagendeerd, maar de meerderheid was niet meer in aantal om ze te bespreken. Kamerlid Karin Jiroflée legde daarop een interpellatie neer die er op aandringt om onkruidverdelgers met glyfosaat nu al uit de winkelrekken te halen, net zoals in Frankrijk. ‘Kankerverwekkend of niet, schadelijk voor mens en milieu is glyfosaat in ieder geval’, zeggen Karin Jiroflée en Kathleen Van Brempt: ‘Beter meteen verbieden dan achteraf spijt krijgen.’

'In het Europees parlement werd de verlengde toelating van glyfosaat flink aan banden gelegd, zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “Hoewel de sociaal-democraten er voor gepleit hebben om de toelating niet te verlengen, werd daar geen meerderheid voor gevonden. Het parlement drong er echter wel op aan de verlenging terug te brengen van15 naar maximum 7 jaar mét een hele reeks beperkingen, zoals het niet gebruik van glyfosaat voor privatieve doeleinden, niet in parken en op speelpleinen en ook niet vlak voor de oogst. Bovendien zou de verlenging telkens herzien kunnen worden als er nieuwe aanwijzingen over toxiciteit bekend worden.'

'De bal ligt nu in het kamp van de Europese Commissie en de lidstaten. Sowieso toont elke beslissing die afwijkt van de grenzen die het Europees Parlement heeft getrokken, het misprijzen voor een democratisch genomen beslissing', zeggen Kathleen Van Brempt en Karin Jiroflée.

Nu het duidelijk wordt dat heel wat lidstaten zich zorgen maken over van de effecten op de volksgezondheid én de weerstand ook bij de publieke opinie groeit, moet ook de Belgische  regering via haar vertegenwoordiger in het Standing Committee tégen een licentieverlenging stemmen vindt Karin Jiroflée. 'Kankerverwekkend of niet, schade voor milieu en mens is er in elk geval. Daarom moet ook ons land werk maken van een wettelijk verbod op particulier en openbaar gebruik van glyfosaat in ons land en voluit kiezen voor alternatieven die ook al van toepassing zijn in de biologische landbouw. Net zoals men heeft beslist in Frankrijk en nu blijkbaar ook in het Waalse en het Brusselse Gewest. Het federaal niveau en Vlaanderen bewegen niet, dat is onbegrijpelijk.'

De voorbije dagen verschenen er in de buitenlandse pers (o.a. The Guardian) verontrustende berichten als zouden de leidende experts die de nakende Europese beslissing moeten voorbereiden, gelinkt kunnen worden aan organisaties en bedrijven die grote sommen geld ontvingen van Monsanto, hét bedrijf dat Roundup in het assortiment heeft en er alle belang bij heeft dat onkruidverdelgers op de Europese markt kunnen blijven. 'Een op z’n minst onrustwekkende toestand', besluiten beide sp.a'ers. 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel