Katia Segers: 'Belangenconflict civiele bescherming is enige juiste reactie op foute beslissing van Jambon'

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft zopas beslist om een belangenconflict in te roepen tegen de federale hervorming van de Civiele Bescherming als een ultiem overleg met minister Jambon niets oplevert. Die is van plan om het aantal operationele eenheden van de Civiele Bescherming terug te schroeven van zes naar twee. Een van de getroffen kazernes is Liedekerke. Met het wegvallen van de kazerne van Liedekerke, centraal gelegen in ons land, vlakbij Brussel, wordt het Brussels Gewest in noodsituaties afhankelijk van de eenheid van Brasschaat en Crisnée. De Brusselse vrees dat de noodhulp bij grote incidenten te laat zal komen, is helemaal terecht en zeer logisch, vindt Vlaams parlementslid Katia Segers.

Katia Segers, die ook gemeenteraadslid is in Liedekerke, onderschrijft daarom volmondig het voornemen om een belangenconflict in te roepen. “De Brusselse regering maakt zich terecht boos”, zegt ze. “Ik kan mijn partijgenoot Pascal Smet alleen maar bijtreden. De responstijd bij interventies is voor Jambon geen criterium meer om de inplanting van een kazerne van de civiele bescherming te beoordelen. De sluiting van de kazerne in Liedekerke bedreigt de veiligheid van de Brusselse bevolking. Als overleg niets oplevert, is een belangenconflict  een logisch gevolg van een ondoordachte hervorming, die de burger in Brussel, Vlaanderen en Wallonië in gevaar brengt.”

De Civiele Bescherming zal in de toekomst alleen tweedelijnsopdrachten vervullen, zoals opdrachten in het kader van chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire risico’s. “Dat Minister Jambon durft te stellen dat de uitvoeringssnelheid en het dringend karakter van dergelijke interventies ondergeschikt is, tart alle verbeelding”, vindt Segers. “Bij dergelijke rampen telt elke seconde en je kan niet van elke brandweerzone verwachten dat ze uitgerust zijn met de mensen en middelen voor dergelijke gespecialiseerde opdrachten. Dat uitgerekend de hoofdstad, een zeer dichtbevolkt gebied waar alle internationale instellingen verzameld zijn, niet langer bediend wordt door een nabijgelegen kazerne is hallucinant,” stelt Segers.

Daarbij merkt Segers fijntjes op dat de centraal gelegen kazerne van Liedekerke het veel beter deed in de kosten-batenanalyse en operationele analyse van de kazernes dan Brasschaat, de thuishaven van minister Jambon. “Men kan zich in dit dossier niet van de indruk ontdoen dat de criteria voor de risicoanalyse dusdanig aangepast zijn om een sluiting van de kazerne in Brasschaat te vermijden. Vanuit sp.a zullen we blijven vechten voor een behoud van alle kazernes zodat alle landsdelen optimaal bediend worden. Nu de Brusselse regering een belangenconflict heeft ingeroepen en de materie op het Overlegcomité aangekaart moet worden, kunnen de uitgangspunten van de hervorming hopelijk ook kritisch bekeken worden”.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel