"Kerncentrales zijn het probleem, niet de oplossing."

sp.a wil snel duidelijkheid van energieministers over kernuitstap

 

 

Elia heeft berekend dat de kerncentrales kunnen sluiten tegen 2025. De geplande kernuitstap is realistisch, maar het is tijd om keuzes te maken, voegt de netbeheerder eraan toe.  Voor sp.a is de keuze meer dan duidelijk. “Elke extra dag van twijfel over de kernuitstap is een rem op de omslag naar hernieuwbare energie”, zeggen parlementairen Rob Beenders en Karin Temmerman.  

 

Voor sp.a mag er geen twijfel over bestaan, de vier bevoegde energieministers in dit land moeten uitvoeren wat wettelijk is verplicht en dat is het sluiten van de kerncentrales. “Door vandaag te kiezen en in te zetten op een definitieve omslag naar hernieuwbare energie zal er geen probleem van bevoorradingszekerheid ontstaan. Evenmin zal in 2025 het licht uitgaan.  Voorstanders van afgeschreven kerncentrales moeten stoppen met de mensen bang te maken”, zeggen Temmerman en Beenders.  

 

In het Vlaams Parlement liet de sp.a-fracties in 2015 al een resolutie kamerbreed stemmen om constructief mee te werken aan een noodzakelijke interfederale energievisie. De twijfels  over de mogelijke verlenging van de kerncentrales tonen dat dit energiepact er nu snel moet komen. “Het is aan de vier energieministers om nu snel en in alle discretie de gesprekken af te ronden en maximaal te werken aan een draagvlak voor hernieuwbare energie”, zeggen Beenders en Temmerman.  

 

Sp.a wil hier graag constructief aan mee werken, al is het voor Beenders en Temmerman onbespreekbaar om de kerncentrales nog 10 jaar open te houden. “Kerncentrales zijn het probleem, niet de oplossing. Het langer openhouden van de kerncentrales, vraagt eveneens investeringen. Die investeringen doen we beter vandaag in hernieuwbare alternatieven in plaats van het probleem voor ons uit te blijven schuiven.”

 

“Als de bevoegde ministers hun verantwoordelijkheid niet nemen en de kernuitstap in vraag blijven stellen, zaaien ze niet alleen twijfel over toekomst van onze energievoorziening, maar spelen ze ook met de leefbaarheid van onze planeet en de gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen”, besluiten Beenders en Temmerman.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel