Kherbache: 'Voer praktijktests tegen discriminatie in'

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache vraagt minister Homans het advies van de werkgevers en werknemers over haar gelijkekansenbeleid ernstig te nemen en eindelijk in te gaan op de brede maatschappelijke vraag om praktijktests tegen discriminatie in te voeren. "Om discriminatie te kunnen aanpakken, moet je de feiten eerst objectief in kaart brengen", zegt Kherbache. "Ik heb daarover voorstellen ingediend in het parlement, het is nu een kwestie van politieke wil."

In een nieuw advies over het gelijkekansenbeleid van minister Homans vraagt de Sociaal-Economische raad voor Vlaanderen minister Homans om praktijktests tegen discriminatie uit te rollen bij de aanwerving van overheidspersoneel.

SP.A-parlementslid Yasmine Kherbache noemt het signaal van de Serv een ‘welkome, serene reactie op de échte problemen’. ‘De geesten zijn gerijpt, andere overheden zijn al bezig met praktijktests. Op Vlaams niveau is alleen de N-VA er nog tegen gekant. In plaats van te polariseren zou de minister beter discriminatie écht aanpakken. De sociale partners tonen de weg.’ Kherbache wijst erop dat haar partij zo’n twee jaar geleden al een voorstel van decreet indiende, het juridische werk is dus verricht. ‘Nu nog de politieke daadkracht.’

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel