Kinderbijslag: regering moet opnieuw naar tekentafel

Armoedetoets van Centrum voor Sociaal Beleid toont geen daling kinderarmoede

De nieuwe kinderbijslag zorgt ervoor dat veel gezinnen erop achteruitgaan. De kinderarmoede daalt niet, in tegenstelling tot wat de Vlaamse regering beweert. Vooral gezinnen met meerdere kinderen en gezinnen met lagere inkomens dreigen erop achteruit te gaan, zegt het Centrum voor Sociaal Beleid. ‘Minister Vandeurzen heeft altijd gezegd dat de regering de hervorming van de kinderbijslag zou herbekijken als zou blijken dat ze de kinderarmoede niet terugdringt’, zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. ‘Waar wacht hij op om opnieuw naar de tekentafel te gaan? De kinderbijslag is het krachtigste instrument dat de regering heeft om de kinderarmoede terug te dringen, hoog tijd om het daarvoor in te zetten.’

Vorige week nog zei minister Vandeurzen in het Vlaams parlement dat de regering de hervorming van de kinderbijslag zou bijsturen indien zou blijken dat de kinderarmoede er niet door afneemt. Nu blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centrum voor Sociaal Beleid van professor Cantillon dat de armoede inderdaad niet significant daalt als gevolg van de hervorming van de Vlaamse regering. Integendeel, veel gezinnen gaan erop achteruit.

Enkele vaststellingen:

  • Alleen voor gezinnen met 1 kind zakt de armoede significant.

  • Er zou wel een daling zijn van de armoede voor de gezinnen met kinderen als de regering de dubbele indexsprong niet zou doorvoeren.

  • Dertig procent van de gezinnen met de laagste inkomens gaat erop achteruit.  Van de hoogste inkomens gaat 65% erop vooruit.

  • De groep verliezers bij de laagste inkomens gaan er op jaarbasis bijna 1000 euro op achteruit.

  • Zo’n 60% van de gezinnen met 2 kinderen en 70% van de gezinnen met meer kinderen gaan erop achteruit.

  • Gezinnen met 3 kinderen verliezen bijna 1000 euro op jaarbasis. Gezinnen met 4 of meer kinderen verliezen tot 1500.

  • Een meer algemene conclusie is dat het nieuwe stelsel, ondanks het grotere budget, geen betere resultaten laat optekenen op het vlak van kinderarmoede. Het is met andere woorden minder efficiënt.

Voor sp.a is dit opnieuw een belangrijk signaal dat de hervormde kinderbijslag niet zal doen waarvoor hij bedoeld is: de kinderarmoede terugdringen. Minister Homans zei recent nog dat we haar mogen afrekenen op een daling van de kinderarmoede. De 3,5 miljard euro die in de kinderbijslag zit, is het belangrijkste beleidsinstrument om die kinderarmoede tegen te gaan. Als die niet nuttig ingezet wordt, dreigt het hele armoedebeleid van deze regering faliekant af te lopen.


Daarom vraagt sp.a dat de Vlaamse regering zich dringend bezint over de effecten van haar hervorming en haar beslissingen bijstuurt, zodat alle gezinnen met kinderen in Vlaanderen perspectief krijgen op een toekomst zonder armoede.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel