‘Kinderopvang kan meteen 150 euro goedkoper’

sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke verwelkomt het voorstel van ACV om de kost van kinderopvang te verlagen, zeker voor mensen met lage inkomens en zeker nu de Vlaamse regering de prijzen voor die gezinnen verdrievoudigd heeft. ‘Hoe vroeger kinderen naar de crèche gaan, hoe beter ze het doen op school en in hun latere leven. Heel de samenleving wordt er beter van als kinderen, zeker uit kansarme milieus, van heel jonge leeftijd naar de opvang kunnen. Geld mag daarbij geen drempel zijn.’ Vandenbroucke herhaalt het voorstel van sp.a om de bestaande belastingkortingen voor kinderen om te zetten in een korting op de factuur van de kinderopvang. Zo kan die meteen met 150 euro per maand naar beneden.

ACV-topvrouw An Vermorgen pleitte er deze morgen voor om kinderopvang op termijn voor iedereen gratis te maken. Joris Vandenbroucke vindt het voorstel zeker het onderzoeken waard. ‘Zeker voor mensen met een laag inkomen is de financiële drempel om hun kinderen al vroeg naar de crèche te laten gaan erg groot. Minister Vandeurzen heeft die drempel nog hoger gemaakt door de prijs van kinderopvang voor de laagste inkomens te verdrievoudigen. Dat gaat in tegen alle wetenschappelijke studies die aantonen dat het net de kinderen uit kansarme milieus zijn die er het meeste baat hebben bij hebben om van erg jonge leeftijd al naar de crèche te gaan. Ze lopen op die manier minder achterstand op en slagen er beter in om op latere leeftijd een diploma te halen en een goeie job te vinden. Daar vaart uiteindelijk de hele samenleving wel bij.’

Tegelijk herhaalt Vandenbroucke het sp.a-voorstel om de kinderopvang meteen tot 150 euro per maand goedkoper te maken voor alle gezinnen. “De fiscale uitgave voor de fiscale korting voor kinderen ten laste bedraagt zowat 1,9 miljard euro. De fiscale uitgave voor de belastingvermindering kinderopvang bedraagt 160 miljoen euro. Dat omzetten in een prijsvermindering voor de kinderopvang maakt de opvang tot 150 euro per maand goedkoper”, zegt Vandenbroucke.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel