Kitir en Temmerman eisen een zeker en eerlijk pensioen

 

De onzekerheid over de pensioenen was nooit hoger dan de voorbije jaren, onder deze regering. 1 op 6 Belgen beschouwt zijn pensioen als één van de grootste persoonlijke uitdagingen. Dat blijkt uit de meest recente Eurobarometer. 1 op 4  beschouwt de pensioenen zelfs als één van de grootste uitdagingen waar ons land voor staat. Dat is bijna dubbel zoveel als aan het einde van de vorige legislatuur[1]. Vandaag voert het ABVV in heel het land actie om te pleiten voor waardige pensioenen. Ook Meryame Kitir en Karin Temmerman gaan mee de straat op. 

“Door mensen langer te laten werken voor minder pensioen zorgt deze regering voor verarming en onzekerheid”, zeggen Kitir en Temmerman. “De pensioenen zijn voor deze regering in de eerste plaats een besparingspost. Uit de berekeningen[2] van het ABVV blijkt dat wie vroeger stopt omdat hij/zij zwaar werk heeft, zwaar pensioenverlies lijdt als de regering haar plannen doorvoert. Zo verliest een bediende die na een loopbaan van 42 jaar in een zwaar beroep[3] op zijn/haar 60ste met pensioen gaat 80 euro per maand aan pensioen[4].”

sp.a eist daarom een zeker en eerlijk pensioen.

  1. Elk uur telt. Het maakt niet uit of je nu ambtenaar, zelfstandige, werknemer bent, in een vast of flexibel contract. Wie meer werkt, verdient meer pensioen
  2. Een loopbaan van 42 jaar volstaat voor een volwaardig pensioen. Wie op zijn 18de begint te werken, kan op 60 jaar op pensioen; wie op zijn 24ste begint met werken, kan op 66 jaar stoppen.
  3. Een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen die een volledige loopbaan gewerkt heeft. Van de hoogste pensioenen (hoger dan 3000 euro bruto per maand) vragen we een hogere solidariteitsbijdrage waarmee de laagste pensioenen kunnen worden verhoogd.
  4. De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen wordt weggewerkt.

Een eerlijk en zeker pensioen voor iedereen, dat is nieuw socialisme.

 

 

[1] 13% in mei 2014 tegenover 24% in maart 2018

[2] Pensioenkrant: zware beroepen (ABVV, ACV, ACLVB)

[3] 1 criterium zwaar werk, volledige loopbaan zwaar werk zonder onderbreking

[4]  impact van een vervroegde uitstap in het kader van zwaar beroep voor iemand met het minimumpensioen van 1.212 euro voor een loopbaan van 45 jaar

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel