‘Laat Kind en Gezin kinderbijslag uitbetalen’

Freya Van den Bossche vraagt breed maatschappelijk debat over hervorming kinderbijslag

Sp.a pleit ervoor om de kinderbijslag in de toekomst te laten uitbetalen door één publieke instelling: Kind en Gezin. ‘Nu uit een studie blijkt dat het de meest efficiënte oplossing is om de Vlaamse kinderbijslag bij één dienst onder te brengen, is er geen enkele reden om 13 verschillende uitbetalingskassen te laten bestaan’, zo reageert Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche op de analyse van Deloitte. ‘Voor gezinnen is dat ook het duidelijkst.’ Sp.a vindt dat het hoog tijd is voor een breed debat over de kinderbijslag.
 


Voor sp.a blijft het uitgangspunt dat elk kind recht heeft op kinderbijslag. Nu die bevoegdheid door de Zesde Staatshervorming naar Vlaanderen is gekomen en een hervorming zich aandient, is het hoog tijd voor een grondig en breed maatschappelijk debat, vindt Van den Bossche. “De kinderbijslag is te belangrijk om in achterafkamertjes bedisseld te worden. Elke Vlaamse ouder heeft recht op openheid. Studies moeten publiek gemaakt worden, zodat het debat ten gronde gevoerd kan worden en iedereen weet wat de consequenties zijn van de keuzes die deze regering maakt.”

sp.a gaat daarbij voluit voor de optie die als veruit de meest efficiënte uit de studie van Deloitte naar voren komt: één publieke uitbetalingsinstelling, Kind en Gezin. “Als blijkt dat één enkele, publieke uitbetalingsinstelling goedkoper en efficiënter is, dan moeten we ook die keuze durven maken”, zegt Van den Bossche. “Bovendien is de keuze voor Kind en Gezin ook veel duidelijker voor de gezinnen zelf. Het kan niet de bedoeling zijn dat gezinnen met vragen over hun kinderen op zoek moeten gaan naar dertien verschillende instanties: zij moeten weten waar ze terecht kunnen, op één plaats, waar zij met al hun vragen en problemen die hun kinderen aanbelangen geholpen kunnen worden. Dat is efficiënter en makkelijker dan een veelheid aan verschillende uitbetalingskassen die allemaal hetzelfde doen.”

Iedereen die kinderen heeft komt sowieso al in contact met Kind en Gezin. Zij zijn nu al aanwezig in de buurt van elk gezin, doorheen heel Vlaanderen, in de Huizen van het Kind en op andere contactpunten. Zij zijn dus de uitgelezen partij om in te staan voor een goed beheer van de kinderbijslag, in het belang van de gezinnen en kinderen zelf.

De principes waar een eerlijke en doeltreffende kinderbijslag aan moet voldoen zijn voor sp.a duidelijk:

  • De kinderbijslag is een universeel en onvoorwaardelijk recht van elk kind. Freya Van den Bossche: “Er kan dus geen sprake van zijn het recht op kindergeld te koppelen aan allerlei voorwaarden.”
  • Het kindergeld wordt uitgekeerd aan de ouders om tussen te komen in de kosten van de opvoeding. Dat is een vorm van solidariteit: kinderen opvoeden is immers duur. Om elk kind de beste kansen te geven op een goede opvoeding, is het belangrijk dat wij allemaal bijspringen om de kosten van een goede opvoeding mee te dekken. “Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de kinderbijslag in principe moet volstaan om kinderopvang te betalen”, zegt Van den Bossche. "Maar ook dat hij geïndexeerd moet worden."
  • Freya Van den Bossche (sp.a): "Dat betekent ook dat sp.a, net zoals de Gezinsbond, de vakbonden én de werkgevers, zal blijven ijveren voor leeftijdstoeslagen; de kinderbijslag moet de werkelijke kost van de opvoeding reflecteren. Vermits de opvoeding van een ouder kind meer kost, moet ook het kindergeld omhoog voor oudere kinderen."
    • Tot nu krijg je bovenop de kinderbijslag een leeftijdstoeslag die stijgt wanneer kinderen ouder worden: voor een éénoudergezin bijvoorbeeld bedraagt deze leeftijdstoeslag 376 euro per jaar per kind voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, 575 euro voor een kind tussen 12 en 18 jaar, en 731 euro voor een kind tussen 18 en 24 jaar. De Vlaamse regering wil deze leeftijdstoeslagen nu afschaffen.
  • Kinderen kiezen niet in welke wieg ze liggen. Daarom pleit sp.a voor het versterken én verbreden van de sociale toeslagen. Om kinderarmoede uit te bannen breiden we het recht op sociale toeslagen uit naar alle kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Geen kind moet opgroeien in een gezin dat leeft in armoede.
  • Het spreekt voor zich dat een kind met een handicap, net zoals al het geval is, recht blijft hebben op een verhoogde kinderbijslag.


Freya Van den Bossche (sp.a): “Een grondige en gedegen maatschappelijke discussie over zo’n belangrijk dossier als de hervorming van de kinderbijslag is alleen mogelijk als alle partners de nodige informatie krijgen. Ik roep minister Vandeurzen dan ook nog eens op om alle studies die hij hierover besteld heeft en de simulaties van de verschillende scenario’s niet achter te houden maar publiek te maken. Alleen zo kan in overleg met alle partners gekomen worden tot een kinderbijslagstelsel waar iedereen beter van wordt, en die door iedereen gedragen wordt.”

Contacteer ons
Freya Van den Bossche
Freya Van den Bossche
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel