“Lang genoeg getreuzeld. Laat ons opvolgingscommissie uitwijzingsbeleid oprichten.”

 

Vanmorgen lichtte Monica De Coninck in de commissie Binnenlandse Zaken haar wetsvoorstel toe voor de oprichting van een opvolgingscommissie die het uitwijzingsbeleid permanent moet opvolgen, onderzoeken en bijsturen. Het rapport van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) bevestigde op 9 februari wat Monica De Coninck al sinds september van vorig jaar zegt:  de federale regering had veel voorzichtiger moeten zijn in het uitwijzingsbeleid naar Soedan.

Vanuit de bekommernis om het terugkeerbeleid van de regering kwalitatief te ondersteunen, doet Monica De Coninck het voorstel voor de oprichting van een opvolgingscommissie. “De commissie Vermeersch II, die is opgericht na de dood van Semira Adamu, had in haar aanbevelingen in 2005 al heel uitdrukkelijk geformuleerd dat een opvolgingscommissie aangewezen is. Ondertussen hebben we ook de Soedankwestie gehad.  Tijd om te talmen is er niet meer.”

“Deze regering had zich een hoop miserie kunnen besparen als ze onze aanbevelingen meer ter harte had genomen”, zegt Monica De Coninck.  “Ik kan alleen maar vaststellen dat het getoeter van de regering een fatsoenlijk uitzettingsbeleid bemoeilijkt heeft. “Het gebrek aan een serieuze voorbereiding is problematisch voor het voeren van een fatsoenlijk uitzettingsbeleid”, zegt De Coninck.  “Via een opvolgingscommissie kunnen we op zoek naar 'best practices’.  Zo’n opvolgingscommissie - bestaande uit onder meer academici, experts van overheidsdiensten en ngo’s - zou op permanente basis het uitwijzingsbeleid moeten opvolgen, onderzoeken en bijsturen.

Alle democratische partijen zijn het voorstel genegen, zo bleek vanmorgen in de commissie.  Ik roep meerderheid en oppositie op ons wetsvoorstel te stemmen. Het is essentieel dat er lessen worden getrokken uit de Soedandeal”, besluit De Coninck.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel