Leerkrachten én kinderen verdienen beter: sp.a vraagt duidelijkheid over lerarenopleiding

Sp.a-parlementsleden Caroline Gennez en Steve Vandenberghe vragen de regeringspartijen eindelijk duidelijkheid te scheppen over de lang aangekondigde hervorming van de lerarenopleiding. "Een degelijke, eigentijdse lerarenopleiding is cruciaal om elk kind goed onderwijs en dus alle kansen op een mooie toekomst te garanderen", zeggen Gennez en Vandenberghe. "Het geruzie van N-VA, Open Vld en CD&V helpt noch de leraren, noch de kinderen."

Alweer rollen de Vlaamse coalitiepartners over de straatstenen over een onderwijsdossier. Iedereen is het er nochtans over eens dat de lerarenopleiding dringend aan een hervorming toe is. Toen minister Crevits haar plannen voor het eerst op tafel legde was ook sp.a  kritisch: te veel structuur, te weinig inhoud.

"Wij deden binnen en buiten het parlement concrete voorstellen om het beroep en de opleiding van leerkrachten aantrekkelijker en sterker te maken maar door het geruzie binnen de regering, dreigt ook deze hervorming een maat voor niets te worden", zeggen de Vlaamse sp.a-parlementsleden Caroline Gennez en Steve Vandenberghe.

De voorbije weken heeft het onderwijsveld alweer niet de mooiste kant van de politiek gezien. Coalitiepartners N-VA en CD&V lieten geen kans onbenut om elkaar de loef af te steken en in de media elkaar aan te vallen. Nu blijkt ook Open Vld op deze kar te springen. De hervorming van de lerarenopleiding, een oud zeer in ons onderwijslandschap, verdient beter. "Als sp.a hadden wij vrij fundamentele opmerkingen bij de plannen van minister Crevits maar wij deden concrete voorstelllen om deze te verbeteren: meer focus op inhoud zoals theoretische kennis, omgaan met diversiteit, klasdifferentiatie, meer diversiteit in de stages zodat een toekomstige leerkracht alle elementen van het beroep kent, meer aandacht voor rekrutering van leerlingen in het secundair met mogelijk talent als leerkracht...", zegt onderwijsexperte Caroline Gennez.

Daarnaast vroeg sp.a ook specifieke aandacht voor de noden van het basisonderwijs. "Een leerkracht basisonderwijs heeft een andere opleiding nodig dan een leerkracht secundair onderwijs, maar daar besteedde de minister in haar voorstellen nauwelijks aandacht aan", betreurt Steve Vandenberghe, zelf voormalig basisschooldirecteur.

Helaas lijken de partijen binnen de Vlaamse regering meer geïnteresseerd in politiek scoren in de media, ten koste van elkaar en het onderwijs, dan in het vinden van oplossingen. Sp.a roept de regeringspartijen op tot verantwoordelijkheid. Zet een hervorming van de lerarenopleiding op poten, die naam waardig, in plaats van na maanden gekibbel opnieuw met een bleek compromis zonder draagvlak in het onderwijsveld te komen, zo besluiten Gennez en Vandeberghe.

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel