Libische tegoeden: wordt de omerta weldra doorbroken?

 

 

Vanmorgen besliste de commissie Financiën in de Kamer op voorstel van Kamerlid Dirk Van der Maelen om alle bevoegde ministers, die sinds 2011 bevoegd zijn (geweest) voor het beheer van de bevroren Libische tegoeden in België, op de rooster te leggen. Deze hoorzittingen zijn gepland de week na het krokusreces. Zowel gewezen ministers Vanackere en Van Overtveldt als huidige ministers Geens, Decroo en Reynders mogen een uitnodiging voor de hoorzitting verwachten. “Na een jaar trekken en sleuren aan dit dossier, het botsen op muren en zelfs een soort van omerta komt er eindelijk schot in de zaak”, zegt Van der Maelen.

 

Kamerlid voor sp.a Dirk Van der Maelen is al een jaar aan het aandringen op antwoorden in het dossier van de Libische tegoeden. “Tot vandaag hebben we nog steeds geen antwoord op de meest pertinente vragen: Waarom werd beslist om de Libische fondsen vrij te geven? Wie nam die beslissing? Wat gebeurde met die verdwenen miljarden? En wie was politiek verantwoordelijk? Hoe komt het dat België als enige land die tegoeden heeft vrijgemaakt? We tasten volledig in het duister”, zegt Kamerlid Dirk Van der Maelen. “Ik ben tevreden dat een ruime meerderheid in de Kamer mijn vraag om transparantie in dit dossier steunt en we hoorzittingen kunnen organiseren.  We hebben nog zes weken om deze zaak grondig uit te spitten.”

 

In voorbereiding op de hoorzitting met de verschillende (ex)-ministers, organiseert de Kamercommissie Financiën een hoorzitting op vrijdag 1 maart waar de huidige topambtenaren van Financiën en Buitenlandse Zaken aan de tand gevoeld zullen worden. Ook de raadsmannen van prins Laurent de heren Wtterwulghe en De Bandt worden die dag uitgenodigd. “We zullen ook een nieuwe uitnodiging bezorgen aan de Europese instanties en aan de VN om duidelijkheid te krijgen waarom beiden een tegenstrijdige interpretatie hanteerden over het vrijmaken van de Libische tegoeden”, zegt Van der Maelen.

 

De regering schiet op vandaag schromelijk tekort in haar grondwettelijke plicht om het parlement alle informatie te geven om te controleren of beslissingen die door de regering genomen worden, conform de wet, de Grondwet en in dit geval het internationaal recht zijn. Van der Maelen rekent er daarom op dat iedereen die voor de hoorzitting wordt uitgenodigd, ingaat op die uitnodiging, zijn volle medewerking verleent en de commissie alle info bezorgt. “Bij weigering zien we ons genoodzaakt om een onderzoekscommissie te organiseren.”

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel