"Maggie durft geen moedige beslissing te nemen"

Minister De Block schuift ziekenhuishervorming voor zich uit. Patiënt opnieuw de dupe.

 

In 2016 betalen de patiënten opnieuw meer ereloonsupplementen voor een opname in een eenpersoonskamer in het ziekenhuis dan het jaar daarvoor. Die vergoedingen voor artsen die betaald moeten worden, afhankelijk van de kamer waarin de patiënt verblijft, doen de factuur nodeloos oplopen.  “Het is hoogst ongepast dat de  minister de patiënt laat opdraaien voor een beslissing die ze zelf telkens voor zich uitschuift. Ik had meer moed van Maggie verwacht”, zegt Monica De Coninck.  

 

Uit de nieuwe doorlichting van de ziekenhuizen door de Socialistische Mutualiteiten blijkt dat de gemiddelde ereloonpercentages in ons land elk jaar toenemen. Dat wil zeggen dat de factuur voor de patiënt opnieuw oploopt.  Kamerlid Monica De Coninck: “Minister de Block zou met een plan voor financiering van de ziekenhuizen komen. Dat plan schuift ze telkens weer voor zich uit. Het is too little en nu ook too late. Wat de minister vandaag doet is de ereloonsupplementen die de patiënt ophoest, gebruiken om de ziekenhuizen uit de rode cijfers te krijgen. Dat is geen moedige beslissing van Maggie.”

 

“De minister had de hervorming van de ziekenhuizen moeten aangrijpen om de ereloonsupplementen af te schaffen. Maar de minister schuift de problemen van onderfinanciering van de ziekenhuizen gewoon voor zich uit. Ze neemt geen beslissing en daardoor installeert ze een klassensysteem in onze gezondheidszorg. Er ontstaat eersteklasse zorg voor mensen die zich dure verzekeringen kunnen permitteren. En er is tweedeklasse zorg voor alle anderen.”

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel