Maggie overtuigt niet met mooi verpakte beleidsnota


Maggie's beleidsnota Volksgezondheid leest als een lofzang op het eigen werk van de afgelopen vier jaar. “De tekst  wordt gepresenteerd met een gouden strik er omheen”, zegt Kamerlid voor sp.a Karin Jiroflée. “En eerlijk, er zijn best wel wat stappen in de goede richting gezet. Beslissingen die het leven van een sommige mensen kwaliteitsvoller maken. Ik denk dan aan de terugbetaling van de onco-freezing die voor jonge vrouwen met kanker toch uitzicht biedt op een latere zwangerschap. Dat dit ook toegankelijk wordt voor vrouwen met een beperkt inkomen is zeker een goede zaak. Ik denk ook aan de terugbetaling van de borstreconstructie met eigen weefsel. Ook hier zie je dat er inspanningen gedaan worden om de ingreep mogelijk te maken, los van de hoogte van je inkomen. Dat kan ik alleen maar toejuichen.”

Maar verder biedt de beleidsnota weinig opvallends. “Als je naar het globale plaatje kijkt, zie ik dat er vooral heel veel niet gebeurt. Want wat is er nu écht gerealiseerd van alle grote aangekondigde ‘werven’? Ging de minister de ereloonsupplementen niet aanpakken? Dat moest toch ook al rond zijn? En hoe staat het met het herijken van de nomenclatuur? Ik vind hierover niets in de minister haar nota terug. Ook over de groots aangekondigde hervorming van het ziekenhuislandschap heeft Jiroflée nog weinig verwachtingen. “Er is vooralsnog geen sprake van concentratie van zorg, het uitgangspunt van de hervorming. Het enige wat duidelijk is, is dat de artsen de touwtjes in de toekomst nog steviger in handen zullen hebben. Een andere financiering van de ‘laag variabele zorg’  in de ziekenhuizen, die onnodige zorg moet vermijden, is helemaal uitgehold. Er wordt geen actie ondernomen om te vermijden dat individuele artsen vaak onnodige ingrepen doen om hun eigen portemonnee te spijzen. Van zuivere honoraria en het volwaardig financieren van de zorg is niets in huis gekomen. Het was de bedoeling om komaf te maken met het systeem van afdrachten van artsen. Het bilan van deze hervorming valt dus mager uit”, vat Jiroflée het samen.


Ook over de terugbetaling van psychotherapie maakt Jiroflée zich zorgen. “We zijn natuurlijk blij dat er budget is gevonden, maar we hebben meteen gewaarschuwd dat 22 miljoen veel weinig is om de hoogste nood te lenigen. Kinderen en ouderen worden uitgesloten en ook het aantal aandoeningen dat in aanmerking komt voor terugbetaling, is te beperkt.”

“En wat dan met Maggie's bewering dat ze de geneesmiddelen betaalbaar houdt? Dat blijkt toch zeer ongeloofwaardig? Zo  heeft ze een miljard méér dan afgesproken toegestopt aan de farmaceutische industrie. Voor volgend jaar onderneemt ze zelfs geen poging meer tot een realistische begroting. En het resultaat voor de patiënten? De geneesmiddelen worden almaar duurder en de overschrijdingen van het farma-budget worden jaar na jaar groter. Besparingen zijn er dan weer wel geweest: liefst 2,1 miljard euro. En dat blijft de patiënt voelen. De tariefzekerheid is er enkel op achteruit gegaan. De deconventie stijgt in verschillende sectoren en ook de ziekenhuizen moeten terugvallen op supplementen. Wie denkt u draait er op voor duurdere specialisten, tandartsen en kinesitherapeuten? Juist ja, de patiënt.”

“Neen mevrouw de minister, ons overtuigt u helaas niet met deze laatste zo mooi verpakte beleidsnota. U hebt misschien een zeer vlotte pen op uw kabinet zitten. Dat de Keizer geen kleren draagt, kan ook die pen niet verhullen.”

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel