Marghem haar wankele wetsontwerp levert multinational miljoenen op

 

Vanmorgen gaf de energieregulator CREG haar advies over het wetsontwerp van minister van Energie Marghem dat de bijdragen vastlegt die de uitbaters van de kerncentrales de komende elf jaar moeten betalen aan de overheid. Dat advies is niet mals voor de minister. “Het lijkt er meer en meer op dat het wetsvoorstel geschreven is door Electrabel of op zijn minst op maat van Electrabel. Er wordt maar een iemand beter van en dat is Electrabel”, zegt Karin Temmerman. “Als de minister de inning van de nucleaire rente binnen dit en enkele weken niet gerealiseerd krijgt, verliest de Belgische staat het ganse bedrag van 130 miljoen euro. Alle Belgen en de staatskas zullen vervolgens het slachtoffer zijn. Dit is ongezien.”

 

Het advies van de energieregulator CREG maakt brandhout van het wetsvoorstel van minister van Energie Marghem. Uit dit advies blijkt nu dat de nucleaire rente arbitrair is en onzeker.  “Minister Marghem onderbouwt haar keuze onvoldoende. De hoogte van de nucleaire rente is niet het resultaat van een objectieve analyse van de overwinsten van Electrabel, maar van een akkoordje dat minister Marghem afsloot met de multinational”, zegt Karin Temmerman, Kamerlid voor sp.a. “Bovendien worden de verschillende kerncentrales in ons land duidelijk anders behandeld, waardoor de heffing voor de ene zwaarder uitvalt dan voor de andere.  Zo zal voor Tihange 1 bijvoorbeeld nauwelijks rente geïnd worden voor het jaar 2015. Dit bevestigt ook de eerder geformuleerde kritiek van de Raad van State die sprak over ongeoorloofde staatssteun.”

 

Door het installeren van deze concurrentievervalsing ondergraaft de minister het systeem. Zo is het niet ondenkbaar dat deze niet standhoudt voor het Grondwettelijk Hof, waardoor de nucleaire heffing de facto niet meer te innen valt en de Belgische staat en elk opzicht verliest.

 

“Vergeet niet dat de energiefactuur al extra duur is uitgevallen doordat de regering de btw op elektriciteit optrok van 6 naar 21 procent. Het wordt tijd dat een multinational als elektrabel ook eerlijk belastingen betaalt”, besluit Karin Temmerman.

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel