“Marghem komt best nog eens terug na de vakantie. Duurzame Ontwikkelingsdoelen waren in ‘eerste zit’ ruim onvoldoende”

Kamerlid Fatma Pehlivan is boos. Vanmorgen zou minister van Duurzame Ontwikkeling Marghem samen met minister De Croo, in een gemengde Kamercommissie met de Kamerleden van gedachten wisselen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van ons land, internationaal ook bekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s).  Minister Marghem zou de commissie uitleggen wat België concreet gaat doen om de zogenaamde ‘Agenda 2030’ te halen. Maar de minister kwam voor haar eigen presentatie veel te laat opdagen en ze had dan ook niet echt indrukwekkend veel om te tonen, inzake klimaat. Minister De Croo maakte wel een goede beurt. Hij heeft namelijk wel al de nodige stappen gezet, onder andere op het vlak van onderwijs en de rechten van vrouwen en meisjes in zijn beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Minister Marghem kwam daarentegen (dus veel te laat) aandraven met weinig concrete verwezenlijkingen.

 

Fatma Pehlivan: “De mondiale uitdagingen waar we voor staan op de beleidsdomeinen van minister Marghem (klimaat, duurzame ontwikkeling en energie) zijn nochtans niet min. Het engagement van de regering om  te werken aan échte oplossingen voor de wereldproblemen zijn groot.  Van minister Marghem hebben we tot op vandaag nauwelijks antwoord gekregen over hoe ons land met die uitdagingen wil omgaan. Daarenboven  moeten onze ministers de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van ons land gaan voorstellen in New York. “Maar wat we daar precies gaan presenteren is hoogst onduidelijk”, stelt Pehlivan. “Er zijn ter zake geen samenwerkingsakkoorden tussen de deelstaten, er zijn geen afspraken over budgetten en er is geen structurele opvolging noch een actieplan.”

 

“Ook op het energiepact dat Marghem wil afsluiten met alle deelstaten wachten we vergeefs en  de sluiting van de kerncentrales en de omschakeling naar hernieuwbare energie -zoals voorzien in het Regeerakkoord- blijft ook maar kwakkelen”, zegt Pehlivan. “De uitdagingen in de wereld zijn groot. Om maar enkele van de 17 doelstellingen te noemen waar België zich (op papier althans) achter schaarde: honger de wereld uitbannen, de wereldzeeën opschonen, duurzame steden plannen... Ons land moet meer gedurfd en voluntaristisch een andere weg inslaan. We moeten terug mondiaal voorganger worden op het vlak van Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Misschien lukt het alsnog in tweede zit”, aldus nog Pehlivan.

 

 

 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel