Maximumfactuur kan rusthuis voor iedereen betaalbaar maken

“Het is hoog tijd dat minister Vandeurzen ingrijpt, want eens te meer blijkt dat het rusthuis voor veel senioren onbetaalbaar is”, zegt Joris Vandenbroucke in een reactie op de nieuwe cijfers over de rusthuisprijzen. “Iedereen hoopt op een mooie oude dag, en sp.a vindt het erg belangrijk dat iedereen daar ook uitzicht op krijgt. Maar dat kan alleen als je geen financiële zorgen hebt”, zegt Vandenbroucke. “Het rusthuis zou niet duurder mogen zijn dan het inkomen dat je hebt, anders dwingen we senioren in de armoede of moeten ze aankloppen bij hun kinderen.” Sp.a pleit daarom voor een maximumfactuur in de ouderenzorg.

 

De rusthuisfactuur wordt voor veel senioren stilaan onbetaalbaar. Eerder bleek uit de armoedebarometer van de Socialistische Mutualiteiten dat drie op de vier senioren niet voldoende inkomen heeft om de rusthuisfactuur te betalen. Zorgnet waarschuwde dan weer dat de besparingen van de Vlaamse regering de rusthuizen duurder maken voor de patiënten en tal van rusthuizen naar de rand van het failissement drijft. Vandaag blijkt dat de gemiddelde rusthuisfactuur in Vlaanderen liefst 1.650 euro per maand bedraagt, terwijl het gemiddelde pensioen ongeveer 1.200 euro bedraagt. Liefst 75 procent van de senioren heeft een pensioen dat lager ligt dan de rusthuisprijs. Dat betekent in vele gevallen dat senioren moeten aankloppen bij hun kinderen of bij het ocmw om hun rusthuis te helpen betalen.

Voor sp.a is het erg belangrijk dat elke Vlaming uitzicht krijgt  op een oude dag zonder financiële zorgen. “Dat kan perfect als de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid maar wil nemen”, zegt Joris Vandenbroucke. “Mijn fractie heeft al meermaals het concreet voorstel ingediend om een maximumfactuur in de ouderenzorg in te voeren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de rusthuisfactuur betaalbaar blijft, ook voor mensen met een lager pensioen.” Vandenbroucke roept minister Vandeurzen op om deze problematiek ernstig te nemen. “Het enige wat we tot nog toe gezien hebben van deze regering zijn besparingen. De investeringen die zijn aangekondigd zijn voorlopig niet meer dan een druppel op een hete plaat en voldoen niet om de noden te lenigen. Er dreigt een groot tekort aan rusthuizen, en de rusthuizen die er wel zijn worden onbetaalbaar. In plaats van iedere Vlaming een hoopvol perspectief op een rustige oude dag te geven, bespaart deze regering op seniorenzorg.” 

Contacteer ons
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel