Meer transparantie over veiligheid Tihange 2 en Noord-Franse reactoren, graag!

Vorige maand liet minister Jan Jambon in het parlement al verstaan dat het zogenaamde Creusot-schandaal, waarbij op systematische wijze gesjoemeld werd met de kwaliteitsgaranties van geproduceerde reactoronderdelen, geen impact heeft op de veiligheid van onze Belgische kerncentrales. ‘Deze communicatie is ontoereikend’, vindt Karin Temmerman. Sp.a wil meer duidelijkheid over het onderzoek naar de veiligheid van de betrokken onderdelen en wil dat de regering via haar Franse collega’s snel totale transparantie krijgt. 

Noord-Franse kerncentrales

Niettegenstaande vijf onderdelen in het nucleaire gedeelte van de Tihange 2 een onvolledig kwaliteitsdossier hebben, zou onderzoek aantonen dat we op onze twee oren kunnen slapen. De veiligheid van de centrale zou niet in het gedrang komen. Dat stelt de nucleaire toezichthouder FANC vandaag in de media en dat stelde minister Jambon vorige maand reeds in het parlement. Aangezien FANC zelf over onvergefelijke fouten spreekt, wil sp.a de grootste transparantie over het gevoerde onderzoek. Wat werd onderzocht? Welk materiaal werd onderzocht? Wat waren de resultaten? Wie voerde het onderzoek uit? ‘Typische vragen waar je binnen de nucleaire wereld wel eens verrassende antwoorden op krijgt’, stelt Temmerman.

‘Zo is niet ondenkbaar dat het onderzoek gevoerd werd door de uitbater van de centrale zelf in plaats van door een onafhankelijk orgaan. Bovendien is het vaak onmogelijk om onderzoek te doen op het reactorvat zelf en moet men zich tevreden stellen met gelijkaardige stalen die echter nooit in dezelfde omstandigheden bloot werden gesteld aan warmte en bestraling’. De burgers hebben het recht hierover correct geïnformeerd te worden.

Bovendien kunnen de nucleaire toezichthouder en de Belgische regering het zich niet permitteren zich enkel te focussen op kerncentrales op Belgisch grondgebied. Het Franse gesjoemel zal allicht ook impact hebben op de nucleaire centrales in Gravelines (30 km van de Belgische grens) of Chooz (10 km van de  Belgische grens). ‘Het is aan minister Jambon om met zijn Franse collega’s contact op te nemen om duidelijkheid te scheppen over de mate waarin deze centrales impact hebben ondervonden ', besluit Karin Temmerman. 

Contacteer ons
Lot Wildemeersch Woordvoerder federale fractie, sp.a
Lot Wildemeersch Woordvoerder federale fractie, sp.a
Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel