Meerderheid wil geen pottekijkers bij aankoop gevechtsvliegtuigen

 

Al van bij de start van het aankoopproces in 2014 is duidelijk dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) alleen de duurste optie voor de vervanging van de huidige generatie gevechtsvliegtuigen genegen is: de hypermoderne ‘fifth-generation’ F-35.  sp.a vindt dat budgettaire waanzin. Kamerlid Alain Top vroeg daarom in een resolutie dat het Rekenhof het financieel plaatje zou controleren. Maar daar wil de meerderheid niet van weten. “Straf dat er voor een contract van 15 miljard euro geen controle door het Rekenhof mag. Terwijl een vergelijkbaar miljardenproject als Oosterweel wel nauwgezet wordt opgevolgd door het Rekenhof.”

“De vervanging van de F-16’s door het allerduurste type vliegtuigen is budgettaire waanzin”, zegt Alain Top. “We hypothekeren de toekomst van onze kinderen met deze miljardenaankoop. Daarom lijkt het me niet meer dan normaal dat we het Rekenhof vragen wat de de budgettaire impact is van de vervanging van de F’16’s.” Vanmorgen stemde de meerderheid het voorstel van resolutie van sp.a weg. “Nochtans wordt voor een ander miljardenproject wel aan het Rekenhof gevraagd om zesmaandelijks een zogenaamde voortgangsrapportage uit te brengen”, zegt Top.

Zo blijkt uit het eerste onderzoek van het Rekenhof over Oosterweel onder meer dat de bevoegde minister twee keer per jaar een voortgangsrapportage aan de commissie moet voorleggen. En dat de halfjaarlijkse rapportage “gestructureerde, heldere, actuele, vergelijkbare en toetsbare informatie (moet) bevatten over  de doelstellingen en reikwijdte, de planning van voorbereiding en uitvoering, de kostprijs, financiering,  budgettaire weerslag en de risicobeheersing”.

Alain Top: “Dat is toch de evidentie zelve. Ik zie niet waarom we de controle en het debat over de vervanging van de gevechtsvliegtuigen niet in alle openheid en transparantie zouden voeren. In Nederland en Canada is er wel een erg strikte opvolging voor de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Ik kan alleen maar vaststellen dat deze regering de achterkamertjes verkiest. Maar intussen wel de toekomstige generaties meesleurt in een gevaarlijk en onhaalbaar budgettair avontuur.  Onze kinderen en kleinkinderen zullen immers de factuur voor de vervanging van de F-16’s betalen.“

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel