Meerderheid wil geen steun verlenen aan kernwapenvrije gevechtsvliegtuigen

Kamerlid Alain Top wil ten alle prijze vermijden dat onze toekomstige gevechtsvliegtuigen kernwapens kunnen vervoeren. Zijn voorstel werd deze voormiddag in de commissie Defensie besproken en kon enkel op de steun van de oppositie rekenen. “De dubbelzinnige houding van de meerderheid over de aanwezigheid van kernkoppen in ons land en het voorzien van nucleaire capaciteit voor gevechtsvliegtuigen is echt verontrustend. Dit is het zoveelste dieptepunt in de jarenlange voortrekkersrol die ons land heeft ingenomen in een kernwapenvrij België.”

 

Vreemde coup de théâtre vanmorgen in de commissie Defensie: niemand wilde een verbod steunen op het vervoeren van kernwapens  Nochtans steunden alle partijen in het Vlaams parlement wél een resolutie die het weghalen van kernwapens uit ons land bepleit. Ook in de Kamer verdedigden verschillende leden van de meerderheid deze stelling al. Commissievoorzitter Karolien Grosemans (N-VA) was altijd een uitgesproken criticus van het totale gebrek aan transparantie over de kernwapens in Kleine Brogel, weliswaar toen ze zelf in de oppositie zat. Ze verweet de regering toen er een 'spookdossier' van te maken, waardoor de 'democratie en parlementair debat ver zoek zijn'.  Vandaag is het pacifistisch discours van N-VA ver te zoeken”, zegt Alain Top.

 

De vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen biedt nochtans een grote kans om werk te maken van de uitvoering van de resoluties zoals gestemd door álle Vlaamse partijen - in het Vlaams en federaal parlement - om de kernwapens uit Kleine Brogel terug te trekken. Vliegtuigen die géén kernwapens kunnen vervoeren (de zogenaamde dure dual use capaciteit) maken de wapens in Kleine Brogel immers nutteloos en dus overbodig. Alain Top begrijpt daarom niet dat de meerderheid geen verbod wil bepleiten en spreekt van een dubbelzinnige houding. “Veel blabla maar in de feiten onderneemt deze meerderheid geen enkele concrete stap in de richting van een kernwapenvrij België.”   

 

Over sp.a

sp.a
Grasmarkt 105/37
1000 Brussel